หูหนวก

ชวนมารู้จัก ‘การคัดกรองและการสูญเสียการได้ยิน’ สิ่งสำคัญต่อพัฒนาการในเด็กแรกเกิดที่คุณแม่ไม่ควรมองข้ามกับ Cochlear ที่อยากให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงเสียงเพื่อเชื่อมต่อกับโลกได้อย่างสมบูรณ์

ชวนมารู้จัก ‘การคัดกรองและการสูญเสียการได้ยิน’ สิ่งสำคัญต่อพัฒนาการในเด็กแรกเกิดที่คุณแม่ไม่ควรมองข้ามกับ Cochlear ที่อยากให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงเสียงเพื่อเชื่อมต่อกับโลกได้อย่างสมบูรณ์

MamaExpert Team 07 October 2022

. การผ่าตัดประสาทหูเทียมคืออะไร เหมือนการใช้เครื่องช่วยฟังหรือไม่ หากจะตอบคำถามนี้ คงต้องย้อนกลับไปพูดถึงเหตุของการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวคือ การสูญเสียการได้ยิน ซึ่งแท้จริงแล้วมีหลายสาเหตุ หลายระดับ แล...

Cochlear การผ่าตัดประสาทหูเทียม การสูญเสียการได้ยิน

ระวัง! แค่สูดควันบุหรี่บ่อย ก็ทำลูกหูหนวก ได้

ระวัง! แค่สูดควันบุหรี่บ่อย ก็ทำลูกหูหนวก ได้

MamaExpert Team 03 March 2016

ยิ่งศึกษาก็ยิ่งพบว่าบุหรี่มีโทษสารพัดหลายๆบ้าน มีสมาชิกภายในบ้านสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นเรื่องยากมากๆหากต้องแนะนำให้บุคคลนั้นเลิกซะ เพราะติดเข้าแล้วเลิกยาก อันที่จริงอยู่ที่ใจหากใจเข้มแข็งพอสามารถเลิกได...

ควันบุหรี่ สูบบุหรี่ หูหนวก