โรงเรียนเด็กพิเศษ!!! ทั้งใน กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

17 October 2019
68569 view

โรงเรียนเด็กพิเศษ

เด็กพิเศษเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษในด้านต่างๆ สามารถเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ได้ ปัจจุบันมีการยอมรับและเข้าใจเด็กพิเศษมากขึ้น มีการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งโรงเรียนของเด็กพิเศษโดยเฉพาะ วันนี้ mamaexpert จึงนำข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเด็กพิเศษมาฝากกันค่ะ

โรงเรียนเด็กพิเศษ...อยู่ที่ไหน เป็นอย่างไร?

ปัจจุบันโรงเรียนเด็กพิเศษมีครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด และมีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง เหมาะสมกับความต้องการของเด็กพิเศษแต่ละด้านมากยิ่งขึ้น โรงเรียนเด็กพิเศษบางแห่งสามารถเรียนร่วมกับนักเรียนปกติทั่วไปได้ และหลายๆ โรงเรียนพร้อมอ้าแขนต้อนรับเด็กพิเศษมากขึ้นเช่นกัน มาดูกันค่ะว่า...โรงเรียนเด็กพิเศษในประเทศไทย มีที่ไหนบ้าง

โรงเรียนเด็กพิเศษในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีดังนี้

 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 • โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 
 • โรงเรียนพญาไท 
 • โรงเรียนนนทบุรีคริสเตียน 
 • โรงเรียนเกษมพิทยา 
 • โรงเรียนวัดโสมนัส 
 • โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
 • โรงเรียนรุ่งอรุณ 
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรังสิต 
 • โรงเรียนเพลินพัฒนา 
 • โรงเรียนวัดมหาธาตุ 
 • โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ 
 • โรงเรียนประชาอุทิศ 
 • โรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ 
 • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) 
 • โรงเรียนวรรณสว่างจิตต์ 
 • โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์ 
 • โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว 
 • โรงเรียนวัดราชาธิวาส 
 • โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 
 • โรงเรียนบางบัวฯ 
 • ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี 
 • โรงเรียนญาโณทัย 
 • โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 
 • โรงเรียนวัดชนะสงคราม 
 • โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 
 • โรงเรียนประถมนนทรี 
 • โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
 • โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)
 • โรงเรียนศรีสังวาลย์ 
 • โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 
 • โรงเรียนอนุบาลวัชรพล 
 • โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต 
 • โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) 
 • โรงเรียนดาราคาม 
 • โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 
 • โรงเรียนวัดด่านสำโรง 
 • โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 
 • โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 
 • โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 
 • โรงเรียนราชวินิตประถม บางแค 
 • โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 
 • โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
 • โรงเรียนบ้านเรียนชวนชื่น 
 • โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ 
 • โรงเรียนวัดอุทัยธาราม กทม. 
 • โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 
 • โรงเรียนสุโขทัย กทม. 
 • โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 
 • โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส 
 • โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
 • โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ 
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 • โรงเรียนศุภวรรณ 
 • โรงเรียนอนันตา 
 • โรงเรียนวัดลาดพร้าว 
 • โรงเรียนอนุบาลจารุเวช 
 • มูลนิธิมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ 
 • โรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์) 
 • โรงเรียนมหรรณพาราม 
 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • โรงเรียนวัดหนัง 
 • โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 
 • โรงเรียนวัดนาพร้าว 
 • โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) 
 • โรงเรียนวัดบางบอน 
 • โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร 
 • โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช 
 • ISB International School 
 • โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
 • โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ เขตหนองจอก
 • โรงเรียนวัดเทพลีลา เขตบางกะปิ
 • โรงเรียนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท
 • โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ) เขตภาษีเจริญ
 • โรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ(กุกลางกูรอุปถัมภ์) เขตประเวศ 
 • โรงเรียนอยู่เป็นอนุสรณ์ เขตประเวศ
 • โรงเรียนสุจิณณ์วดี
 • โรงเรียนคารีอุปถัมภ์ เขตหนองจอก
 • โรงเรียนวัดเทพลีลา เขตบางกะปิ
 • โรงเรียนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท
 • โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ) เขตภาษีเจริญ
 • โรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ(กุกลางกูรอุปถัมภ์) เขตประเวศ
 • โรงเรียนอยู่เป็นอนุสรณ์ เขตประเวศ
 • Village International Education Centre (VIE)
 • โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
 • โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
 • โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 • มหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักเรียนระดับปริญญาตรี)

โรงเรียนเด็กพิเศษในต่างจังหวัด มีดังนี้

 • โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา
 • โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย
 • โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล จังหวัดชุมพร
 • โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์
 • โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์
 • โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน
 • โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร
 • โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก
 • ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 • โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จังหวัดเพชรบุรี
 • โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
 • โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล จังหวัดภูเก็ต
 • โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง
 • โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี
 • โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา จังหวัดสงขลา
 • โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี
 • โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
 • โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จังหวัดชัยนาท
 • โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี
 • โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
 • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก จังหวัดตาก
 • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา จังหวัดพังงา
 • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา
 • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 • โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
 • โรงเรียนระยองปัญญานุกูล
 • โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
 • โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 
 • โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 
 • โรงเรียนกาวิละอนุกูล เชียงใหม่ 
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 • โรงเรียนสองภาษาระยอง 
 • ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 • โรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรี 

เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าโรงเรียนเด็กพิเศษมีหลายแห่งมาก และต่ละแห่งไม่เพียงรองรับแค่เด็กระดับ และถมเท่านั้น บางแห่งยังรองรับถึงระดับมัธยม และบางแห่งรองรับการเรียนระดับปริญญาตรี ซึ่งโรงเรียนเด็กพิเศษแต่ละที่จะมีความแตกต่างกัน ดังนั้นผู้ปกครองควรเลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับตัวลูกที่สุดเพื่อพัฒนาทักษะของลูกในด้านต่างๆ ให้เหมาะสม สามารถต่อยอกพัฒนาได้ยาว Mamaexpert ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับเด็กๆ และคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ 

บทความแนะนำเพิ่มเติม
1. ทำยังไง ลูกไม่ยอมไปโรงเรียน
2. เลือกโรงเรียนอนุบาลให้กับลูก ยังไงดีที่สุด!
3. ค่าเทอมอนุบาลนานาชาติ 10 แห่ง ที่ไหนคุ้มค่าที่สุดมาเช็กกัน!!!

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team

อ้างอิง

1. แนะนำ...กว่า 100 โรงเรียนที่เปิดรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ.เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/specialsociety/.[ค้นคว้าเมื่อ 15 ตุลาคม 2562]