รู้จักจิตแพทย์ชื่อดัง นายแพทย์ ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

25 November 2016
11040 view
นายแพทย์ ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เป็นจิตแพทย์และนักเขียน มีผลงานเด่นด้านวิจารณ์การ์ตูน ปัจจุบันเป็นหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นอกจากความเชี่ยวชาญด้านจิตเวชแล้ว ยังเป็นนักเขียนและคอลัมนิสต์ให้สิ่งพิมพ์และเว็บไซต์หลายแห่งซึ่งเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้อ่านจำนวนมาก มีผลงานตีพิมพ์ทั้งในนิตยสาร พ็อกเก็ตบุ๊ค และเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งผลงานด้านวิชาการ จิตวิทยา จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น ระบบสุขภาพและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจารณ์การ์ตูนผนวกมุมมองทางจิตวิทยาซึ่งได้รับความสนใจจากผู้อ่านเป็นอย่างสูงประวัติ
ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล
 
การศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2526 วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2532
 
หน้าที่การงาน
จิตแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2532- เลขาธิการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ พ.ศ. 2554-
 
การปฏิบัติงานพิเศษ

 • คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย (ศตส.สธ.จ.ชร.)
คณะกรรมการบำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดเชียงราย
 • คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานการบำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดเชียงราย
 • คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดเชียงราย
 • คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสถานบริการสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พ.ศ. 2546-2549
 • คณะกรรมการ Intergovernmental Bioethics Committee, UNESCO, 2004-2007
 • ผู้จัดการโครงการชีวจริยธรรมกับการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
 • ผู้จัดการแผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.)
 • เลขาธิการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.)
รางวัลได้รับ
 • พ.ศ. 2547 รางวัลบุคคลที่มีผลงานด้านสุขภาพจิตดีเด่น มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
 • พ.ศ. 2551 รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด อันดับหนึ่ง ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ผลงานหนังสือ
 1. การ์ตูนที่รัก มติชน มิถุนายน 2543 พิมพ์ครั้งที่2 พฤศจิกายน 2543
 2. การ์ตูนสุดที่รัก (การ์ตูนที่รักลำดับที่ 2) มติชน มีนาคม 2544 พิมพ์ครั้งที่2 สิงหาคม 2544
 3. วัยรุ่นไม่วุ่นได้ไง ไลฟ์แอนด์แฟมิลี มีนาคม 2545 พิมพ์ครั้งที่2 รักลูกบุ๊กส์ มีนาคม 2551
 4. การ์ตูนเพื่อนรัก (การ์ตูนที่รักลำดับที่ 3) มติชน มิถุนายน 2545
 5. ตามหาการ์ตูน มติชน สิงหาคม 2546
 6. รู้จักตัวเองก่อนดีไหม มติชน มีนาคม 2547 พิมพ์ครั้งที่2 3 4 เมษายน พฤษภาคม สิงหาคม 2547
 7. เลี้ยงลูกวัยรุ่นยากตรงไหน รักลูกแฟมิลีกรุ๊ป กันยายน 2547 พิมพ์ครั้งที่2 รักลูกบุ๊กส์ มีนาคม 2551
 8. โชคดีที่โชคร้าย มติชน ตุลาคม 2547
 9. เยียวยาใจสู้ภัยสึนามิ รักลูกบุ๊กส์ กุมภาพันธ์ 2548
 10. ชีวิตคู่สู้ว้อย! รักลูกบุ๊กส์ เมษายน 2548
 11. สุขภาพดีไม่ต้องแพง ประชาไท กันยายน 2548
 12. ป่วยทางจิตผิดตรงไหน มติชน มกราคม 2549
 13. สเต็มเซลล์ ดีเอ็นเอ และชีวจริยธรรม มติชน มีนาคม 2549
 14. วัยรุ่นไม่เป็นปัญหา สารคดี กันยายน 2549
 15. อะนิเมะคลาสสิก (การ์ตูนที่รักลำดับที่ 4) มติชน ธันวาคม 2549
 16. มังงะคลาสสิก (การ์ตูนที่รักลำดับที่ 5) มติชน กุมภาพันธ์ 2550
 17. ป่วยให้สนุก มติชน พฤศจิกายน 2550
 18. กว่าจะถึงวัยรุ่นก็สายเสียแล้ว รักลูกบุ๊กส์ มีนาคม 2551
 19. กรรมพันธุ์ฟอร์เซล มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ตุลาคม 2551
 20. หน้าไฟ (แช็ค) มูลนิธิเพื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ตุลาคม 2551
 21. CARTOONอินเตอร์ที่รัก (การ์ตูนที่รักลำดับที่ 6) มติชน กันยายน2552 พิมพ์ครั้งที่2 พฤศจิกายน 2552
 22. ถึงเจ็บก็ไม่ป่วย โพสต์บุ๊กส์ กันยายน 2553
 23. โรคจิตที่รัก โพสต์บุ๊กส์ กันยายน 2553
 24. 43 ไม้ตายลบลายเจ้าตัวยุ่ง อัมรินทร์ ตุลาคม 2553
 25. การ์ตูนแห่งชาติ ชนชั้น ชีวิต (การ์ตูนที่รักลำดับที่ 7) มติชน พฤศจิกายน 2553
 26. ทำอย่างไรเมื่อเจ้าตัวเล็กสมาธิสั้น อัมรินทร์ ธันวาคม 2553
 27. สยามชิมิ โพสต์บุ๊กส์ มิถุนายน 2554
 28. การ์ตูนติดเรทศตวรรษที่21 (การ์ตูนที่รักลำดับที่8) มติชน กรกฎาคม 2554
 29. หนังหน้าไฟ (แช็ค) เล่ม2 มูลนิธิเพื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สิงหาคม 2554
 30. หนังโรคจิต โพสต์บุ๊กส์ กันยายน 2554
 31. เที่ยวไปในใจตัว โพสต์บุ๊กส์ กุมภาพันธ์ 2555
 32. เคล็ดลับบำบัดเครียด อัมรินทร์ กุมภาพันธ์ 2555 พิมพ์ครั้งที่2 มีนาคม 2555 พิมพ์ครั้งที่3 พฤษภาคม 2555
 33. การ์ตูน 2 โลก (การ์ตูนที่รักลำดับที่ 9) มติชน กรกฎาคม 2555
 34. ประหนึ่งจะสิ้นโรคภัย โพสต์บุ๊กส์ กันยายน 2555
 35. 100 ปี การ์ตูนไทย จากสยามคลาสสิกสู่ไทยโมเดิร์น (การ์ตูนที่รักลำดับที่ 10) มติชน กุมภาพันธ์ 2556
 36. จากหลังคาแดงถึงหลังโรง’บาล (หนังโรคจิต ภาค 2) โพสต์บุ๊กส์ มีนาคม 2556
 37. เลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่ง อัมรินทร์ มิถุนายน 2556
 38. สุดยอดเคล็ดลับพัฒนาลูก อัมรินทร์ กุมภาพันธ์ 2557
 39. หนังหลอกเด็ก โพสต์บุ๊กส์ เมษายน 2557
 40. อย่าเรียนหนังสือคนเดียว มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ สิงหาคม 2557