โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนศรีวิกรม์ เขตคลองเตย

25 April 2016
4973 view

โรงเรียนศรีวิกรม์เกิดขึ้นเนื่องจาก ผู้ก่อตั้งมีปณิธานว่าต้องการสร้างสถาบันการศึกษาเอกชน ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับแนวหน้าของประเทศทั้งนี้เพราะท่านได้เล็งเห็นว่าเด็กและเยาวชน เป็นปัจจัยสำคัญต่ออนาคต ความเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคงของประเทศ อีกทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทุกคน ตั้งใจทุ่มเทพัฒนาศักยภาพความพร้อมสร้างสมเกียรติประวัติและความเป็นเลิศทาง การศึกษาให้กับโรงเรียนศรีวิกรม์กว่า 40 ปีจึงส่งผลให้โรงเรียนมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นเรื่อยมา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึง มัธยมชั้นปีที่ 6

” โรงเรียนศรีวิกรม์เป็นโรงเรียนเอกชนเพียงโรงเรียนเดียวที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงเรียน ชั้นนำเทียบเท่ากับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา “
” ศรีวิกรม์ ” ย่อโลกการศึกษาแบบครบวงจร
” ศรีวิกรม์ ” ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะวิชาการ
 

นับเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและไม่ธรรมดา จนคุณพ่อคุณแม่แอบเทใจให้กับโรงเรียนแห่งนี้ซะแล้ว เรามาทำความรู้จักโรงเรียนศรีวิกรม์ในเบื้องต้นกัน ก่อนส่งลูกน้อยเข้าสู่รั้วดรงเรียนแห่งนี้กันค่ะ

ที่ตั้ง : 

โรงเรียนศรีวิกรม์ 1020/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน : 

1. มีภาวะผู้นำ

2. มีทักษะกระบวนการคิด

3. มีความรับผิดชอบ

4. มีคุณธรรม

หลักสูตรการเรียนการสอนโดยย่อ : 

1. แผนการเรียน Intensive Programme (IP) ดำเนินตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ บูรณาการร่วมกับหลักสูตร International Primary Curriculum (IPC) ของประเทศอังกฤษในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. หลักสูตร English Programme โรงเรียนศรีวิกรม์ดำเนินตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพ.ศ.2546 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ระบบการสอนสองภาษาผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมศั กยภาพของนักเรียน *** เรียนภาษาจีนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ***

3. ปัจจุบันนอกจากหลักสูตรการศึกษาสามัญทั่วไป แล้วโรงเรียนศรีวิกรม์ ยังได้เปิด “หลักสูตรการเรียนโดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ” หรือ Child Centred Program (CC) เพื่อสร้างแบบการเรียนที่เป็นเลิศทางวิชาการและมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยโรงเรียน เอกชน ประเภท สามัญศึกษา ขนาด กลาง

รางวัลและการรับรอง : 

โรงเรียนศรีวิกรม์ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระ ราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 

เบอร์โทรศัพท์ +66 (0) 2 712 1001

เบอร์แฟกซ์ +66 (0) 2 392 9681

เวปไซต์ http://www.srivikorn.ac.th

ภาพกิจกรรมชั้นอนุบาล โรงเรียนศรีวิกรณ์

โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนศรีวิกรม์ เขตคลองเตย Liu;bdilk, โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนศรีวิกรม์ เขตคลองเตย โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนศรีวิกรม์ เขตคลองเตย โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร : โรงเรียนศรีวิกรม์ เขตคลองเตย

 

เรียบเรียงโดย  : Mamaexpert Editorial Team

ขอบคุณข้อมูล : โรงเรียน ศรีวิกรม์