Google เดินหน้าฝึกอบรมรู้เท่าทันดิจิทัล “Be Internet Awesome” ให้กับครูและนักเรียน

28 February 2023
131 view

.

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องในเดือนแห่งการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย (Safer Internet Month) Google จึงได้จัดงาน ณ โรงเรียนพญาไท กรุงเทพฯ เพื่อประกาศความสำเร็จของโครงการ ‘Be Internet Awesome’ และแผนเปิดใช้งาน ChromeOS Flex สำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนทรัพยากร

Google ประเทศไทย เดินหน้าสนับสนุนให้อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสำหรับคนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ได้ฝึกอบรมครูและนักเรียนไปแล้วกว่า 3.4 ล้านคนทั่วประเทศไทย ผ่านโครงการ Be Internet Awesome

.

.

นอกจากนี้ Google ยังได้อัปเดตผลการดำเนินงานโครงการ Be Internet Awesome และแชร์ข้อมูลเชิงลึกจากงานวิจัยของ Kantar ซึ่งพบข้อมูลที่น่าสนใจจากการสำรวจความคิดเห็นของครูผู้สอนที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการ Be Internet Awesome ดังนี้

 ครู 93% กล่าวว่า Be Internet Awesome เป็นประโยชน์อย่างมากในการสอนเด็กๆ เรื่องความปลอดภัยบนโลกออนไลน์

ครู 100% ยอมรับว่า Be Internet Awesome ช่วยให้นักเรียนมีความระมัดระวังในการใช้งานออนไลน์มากยิ่งขึ้น

ครู 99% ยอมรับว่าตั้งแต่สอน Be Internet Awesome พวกเขาเห็นนักเรียนมีปฎิสัมพันธ์ทางออนไลน์ในเชิงบวกมากขึ้น

ครู 99% มีแนวโน้มที่จะแนะนำ Be Internet Awesome ให้กับครูคนอื่นๆ

ครูกว่า 9 ใน 10 คนพบว่า Be Internet Awesome ให้ความรู้ ช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วม และใช้งานง่าย

ครู 99% กล่าวว่านักเรียนมีความเข้าใจดีขึ้นในวิธีการที่จะฝึกเป็นคนฉลาด ตื่นตัว ปลอดภัย ใจดี และกล้าหาญบนโลกออนไลน์

ครู 7 ใน 10 คนเห็นว่า Be Internet Awesome มีประสิทธิภาพในการสอนเรื่องความปลอดภัยออนไลน์มากกว่าเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 .

.

นอกจากนี้ Google ยังได้ประกาศร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการเปิดใช้งาน ChromeOS Flex สำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนทรัพยากร โดย ChromeOS Flex เป็นเวอร์ชันหนึ่งของระบบปฏิบัติการ Chrome ที่ช่วยปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆ ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น และช่วยเพิ่มความเร็วและเสริมความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย ในการดาวน์โหลด

.

.

แจ็คกี้ หวาง Country Director, Google ประเทศไทย กล่าวว่า วันนี้ ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Google มีโอกาสได้กลับมาจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการศึกษาดิจิทัลและส่งเสริมความปลอดภัยในการท่องอินเทอร์เน็ตของครูและนักเรียนทั่วประเทศ ณ โรงเรียนพญาไท ด้วยการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปัจจุบัน เด็กๆ และเยาวชนท่องโลกออนไลน์กันมากขึ้น และในปี 2565 เราพบว่า การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์” (Cyberbullying) เป็นหนึ่งในหัวข้อด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่ผู้คนในไทยให้ความสนใจค้นหาบน Google มากเป็นอันดับต้นๆ โดยมีการค้นหาเพิ่มขึ้นถึง 60% เมื่อเทียบกับปี 2564 ดังนั้น การลงทุนลงแรงเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในพันธกิจหลักของเรา

ศารณีย์ บุญฤทธิ์ธงไชย Country Marketing Manager,  Google ประเทศไทย กล่าวว่า หลังจากที่เราได้เปิดตัวโครงการ Be Internet Awesome ไปเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา เราได้ฝึกอบรมครูและนักเรียนไปแล้วกว่า 3.4 ล้านคน ส่งผลให้พวกเขารู้สึกมั่นใจในการท่องโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น และเพื่อช่วยให้คนไทยเข้าถึงโลกออนไลน์และสามารถเรียนรู้การเป็นพลเมืองดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมกันทุกคน เราจึงได้จัดทำหลักสูตรใหม่สำหรับปี 2566 ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นอกจากนี้ Google ยังต้องการสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนทรัพยากรในการสอนหลักสูตร Be Internet Awesome ด้วยการผนวกหลักสูตรนี้เข้ากับ ChromeOS Flex ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะเปิดตัวในปีนี้ เราได้เริ่มนำร่องการใช้งาน ChromeOS Flex ในพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ในไตรมาสนี้แล้ว ซึ่งเรากำลังช่วยดำเนินการปรับโฉมอุปกรณ์ของโรงเรียนกว่า 100 แห่งให้กลายเป็นอุปกรณ์ที่รวดเร็ว จัดการง่าย และใช้ระบบคลาวด์เป็นหลัก และเราตั้งเป้าที่จะช่วยเหลือโรงเรียนจำนวน 500 แห่งภายในปีนี้

ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรม Be Internet Awesome ในครั้งนี้ ที่ทุกหน่วยงานต่างให้ความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้กับเด็กและเยาวชนของเรา เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุด และท่องโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ปัญหาด้านความปลอดภัยออนไลน์ของเด็กและเยาวชนในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะไม่เพียงแต่จะสร้างความเสียหายและผลกระทบด้านกายและใจแก่ตัวนักเรียนแล้ว ยังอาจส่งผลด้านทรัพย์สินไปยังครอบครัว และผลกระทบต่อสังคมได้เช่นกัน  วันนี้ ดิฉันขอชื่นชมและขอบคุณความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่าง Google  ประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนหน่วยงานด้านการศึกษาต่างๆ  รวมทั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ได้นำหลักสูตรความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตสําหรับเด็กซึ่งมีแนวทางการเรียนการสอนแบบ Active Learning จนได้รับการยอมรับในระดับสากล มาช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กๆ เป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ และสามารถแสวงหาความรู้ และได้รับประสบการณ์ในการท่องโลกออนไลน์ได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

การจัดงานในวันนี้ นับเป็นความมุ่งมั่นของ Google ประเทศไทย ภายใต้พันธกิจ Leave No Thai Behind ในการลดช่องว่างดิจิทัลเพื่อให้คนไทยเข้าถึงโอกาสที่มาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มที่ และใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Be Internet Awesome ได้ที่ g.co/BeInternetAwesome และ ChromeOS Flex ที่ goo.gle/osflexth

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team