วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นดีกว่าชนิดเชื้อตายอย่างไร จำเป็นต้องฉีดหรือไม่

14 December 2017
3283 view

วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็น

โรคไข้สมองอักเสบที่เกิดจากไวรัสเจอี (Japanese encephalitis virus, JEV) มียุงรำคาญซึ่งหากินเวลากลางคืนเป็นพาหะนำโรค มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหลายชนิดเป็นที่อาศัยของไวรัส ระยะฟักตัวของโรค 5-15 วัน จึงเริ่มมีอาการได้แก่ มีไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง อาเจียนพุ่ง มีอาการชักเกร็ง ไม่รู้สึกตัว และอาจเสียชีวิตได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 10 ขวบโดยเฉพาะช่วงอายุ 0 ถึง 4 ขวบ และมีอัตราตายและพิการทางสมองสูงมาก โรคนี้พบแพร่กระจายทั่วทวีปเอเชีย การรักษาตามอาการ ไม่มียารักษาเฉพาะ แต่สามารถป้องกันด้วยวัคซีน

วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็น คืออะไร

วัคซีนเชื้อเป็นที่ทำให้อ่อนฤทธิ์ลง ป้องกันโรคได้ ร้อยละ 95-100 มีข้อดีกว่าวัคซีนเชื้อตายคือ ภูมิคุ้มกันอยู่ได้นาน ไม่ต้องฉีดเข็มกระตุ้น และวัคซีนได้จากการเลี้ยงไวรัสในเซลล์เพาะเลี้ยง ไม่ได้เลี้ยงในสมองหนู จึงลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลแทรกซ้อนทางระบบประสาทคือสมองและไขสันหลังอักเสบอย่างเฉียบพลันอันเนื่องจากเนื้อเยื่อสมองหนูปนเปื้อนในวัคซีน

วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็น ใครบ้างที่ต้องฉีด

การฉีดวัคซีนโดยปกติคือ ฉีด 2 เข็ม ครั้งแรกฉีดเมื่ออายุ 1 ขวบ และเข็มที่ 2 ห่างออกไป 1 ปี แต่ในปัจจุบันสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 เดือนขึ้นไป สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และป้องกันโรคได้ภายใน 28 วันหลังจากฉีดเข็มแรก และฉีดเข็มที่ 2 ห่างกัน 3-12 เดือน ถ้าต้องการป้องกันระยะยาวให้ฉีดเข็มกระตุ้นทุก 1-2 ปี

วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็น ฉีดอย่างไร

ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ครั้งละ 0.5 มล.

วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็น มีผลข้างเคียงอย่างไร

 1. ปวด บวม แดง ร้อนบริเวณที่ฉีด
 2. มีไข้ มีผื่นขึ้น
 3. คลื่นไส้
 4. เบื่ออาหาร

ใครบ้างที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นได้

 1. ผู้ที่มีประวัติแพ้วัคซีนจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ JE มาก่อน หรือแพ้สารเจลาตินไม่ควรรับวัคซีนชนิดเนื้อตาย
 2. คุณแม่ตั้งครรภ์ หรือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน หรือมีภาวะภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
 3. ผู้มีอาการเจ็บป่วย เช่น เป็นโรคตับ โรคไต โรคหัวใจ มีภาวะชักภายใน 1 ปี มีไข้สูง หรือติดเชื้อชนิดรุนแรง

วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็น ราคาเท่าไหร่

 • โรงพยาบาลรัฐบาล ราคาประมาณ 100 – 300 บาท
 • โรงพยาบาลเอกชน ราคาประมาณ 400 – 600 บาท

หมายเหตุ : ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าอุปกรณ์นะค่ะ

ไข้สมองอับเสบเจอีเกิดจากยุงรำคาญเป็นพาหะ คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมกำจัดแหล่งเพาะยุงเพื่อปกป้องลูกน้อยจากโรคร้าย และที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยขึ้นอีกพาลูกน้อยไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบด้วยนะค่ะ

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่

1. วัคซีนในเด็กมีอะไรบ้าง

2. อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน

3. วัคซีนเสริม

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team

อ้างอิง

 1. วัคซีน...น่ารู้.สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย.เข้าถึงได้จาก file:///C:/Users/OK%20COM/Downloads/[jCMS]-371_pidst_20100423101913_filekhow.pdf. [ค้นคว้าเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560].
 2. สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณะสุข.เข้าถึงได้จาก http://pidst.or.th/userfiles/64_%20การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในประเทศไทย.pdf. [ค้นคว้าเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560].
 3. วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี.ศูนย์วัคซีน โรงพยาบาลวิภาวดี.เข้าถึงได้จาก http://www.vibhavadi.com/mediapop.php?id=681.[ค้นคว้าเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560].