ลูกผ่าคลอดแข็งแรงได้ ด้วยโภชนาการที่ถูกต้องเร่งคืนภูมิต้านทานให้ลูกตั้งแต่แรกเกิด

24 September 2017
11964 view

ภูมิต้านทาน

เรื่องภูมิต้านทานตั้งต้นตามธรรมชาติที่ลูกน้อยผ่าคลอดไม่ได้รับ กลายเป็นประเด็นที่พ่อแม่หลายคนสนใจเพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นกลไกสำคัญแรกๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพและพัฒนาการของลูกไปตลอดชีวิต หากไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม

รู้จักกับกลไกสร้างภูมิต้านทานของลูกน้อย

วันที่ลูกลืมตาออกมาดูโลก ในระบบทางเดินอาหารของทารกจะมีสภาวะปลอดเชื้ออยู่ ซึ่งเด็กที่คลอดธรรมชาติจะได้รับ โพรไบโอติก หรือจุลินทรีย์สุขภาพที่อยู่ในช่องคลอดของแม่ที่จะเข้าไปสะสมและพัฒนา ระบบภูมิต้านทานในลำไส้ของทารกได้ทันที ขณะที่เด็กผ่าคลอดจะยังไม่ได้รับและอาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว ทำให้มีโอกาสเจ็บป่วยและติดเชื้อต่างๆ เช่น โรคภูมิแพ้ ลำไส้อักเสบ และโรคท้องร่วงได้ง่าย ข้อมูลน่าสนใจล่าสุดที่ยืนยันได้ถึงผลกระทบดังกล่าว คือข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนราษฎร์ของประเทศเดนมาร์ก จากเด็กจำนวน 1.9 ล้านคน ช่วงอายุแรกเกิดถึง 15 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977-2012 พบว่าเด็กผ่าคลอดมีความเสี่ยงต่อการมีภูมิต้านทานอ่อนแอ เพิ่มขึ้นถึง 46% เสียงต่ออาการหอบหืด เพิ่มขึ้นถึง 23% และเสี่ยงต่อภาวะลำไส้อักเสบเรื้อรัง เพิ่มขึ้นถึง 20% เมื่อเทียบกับเด็กที่คลอดธรรมชาติ

แล้วลูกจะได้ภูมิต้านทานจากไหนได้บ้าง

อย่างไรก็ตาม คุณพ่อคุณแม่ยังไม่ต้องวิตกจนเกินไป เพราะธรรมชาติยังให้โอกาสในการคืนภูมิต้านทานให้กับลูกผ่าคลอด ด้วยโภชนาการในช่วงแรกของชีวิต นั่นคือ “นมแม่” ซึ่งไม่เพียงมี โพรไบโอติก ที่ลูกผ่าคลอดไม่ได้รับตอนเกิด ในนมแม่ยังมาพร้อมกับ พรีไบโอติก ที่จะไปเป็นอาหารให้จุลินทรีย์สุขภาพในลำไส้เติบโตได้ดี มีปริมาณเพิ่มขึ้น และลดจำนวนจุลินทรีย์ก่อโรคไม่ให้เพิ่มขึ้นด้วย

แหล่งสร้างภูมิต้านทานสำคัญ เริ่มต้นที่ระบบทางเดินอาหาร

เนื่องด้วย 70% ของภูมิต้านทานเกิดขึ้นในระบบทางเดินอาหารหรือลำไส้ ทำให้มีหลายๆ กรณีศึกษาเน้นให้ความสำคัญเรื่องโภชนาการในเด็กเพื่อช่วยเร่งคืนภูมิต้านทาน โดยเฉพาะเด็กผ่าคลอดที่แม่ไม่สามารถให้นมแม่กับลูกได้เพราะไม่มีน้ำนม
หรือเหตุผลอื่นๆ เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับการปกป้องและเติบโตเต็มศักยภาพ

งานวิจัยเกี่ยวกับภูมิต้านทาน

ผลงานวิจัยล่าสุดได้ศึกษาการให้นมผสมในเด็กผ่าคลอดในประเทศไทยและสิงคโปร์ โดยใช้นมที่เสริมภูมิต้านทานด้วยจุลินทรีย์สุขภาพโพรไบโอติกชนิดที่พบมากที่สุดในนมแม่ ทำงานร่วมกับใยอาหารพรีไบโอติก พบว่าสามารถช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์สุขภาพที่ดีในเด็กผ่าคลอดได้ หากคุณแม่ให้นมแม่กับลูกไม่ได้หรือไม่เพียงพอจึงสามารถขอคำปรึกษาจากบุคลากรทางการแพทย์ในการพิจารณานมเสริมที่มีองค์ประกอบคืนภูมิต้านทานให้กับลูกได้

สำหรับลูกน้อยผ่าคลอดที่แม้เขาจะพลาดภูมิต้านทานในตอนแรกเกิด โภชนาการในช่วงแรกของชีวิตเป็นสิ่งที่คุณแม่เลือก...และใส่ใจมอบให้กับเขาได้ โดยเฉพาะในช่วงแรกเกิดถึง 5 ขวบปีแรก เพื่อสร้างรากฐานของระบบภูมิต้านทาน เป็นเกราะป้องกันสำคัญให้ลูกมีสุขภาพที่แข็งแรง และเป็นต้นทุนสำคัญของพัฒนาการด้านต่างๆ ของลูกในระยะยาว

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่

1. 10 วิธีเลี้ยงลูกให้ฉลาด

2. ลูกฉลาดได้ด้วย 30 เทคนิค

3. พฤติกรรม 40 ข้อ ที่บ่งบอกว่าลูกคุณ คือ เด็กฉลาด

เรียบเรียงโดย  : Mamaexpert Editorial Team