โรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพ :โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม เขต บางเขน

29 July 2016
3696 view

โรงเรียนตั้งใจพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมเหมาะแก่การเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีความพร้อมในการเรียน เป็นเด็กที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับวัย

ปรัชญาของโรงเรียน

การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่ตั้ง 3/1 หมู่ 2 ซอยวัดไตรรัตนาราม ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียน สังกัดสำนักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร ประเภท สามัญ

เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น  อนุบาล ประถมศึกษา

ค่าเทอม สอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ 02 – 552 - 2079

เบอร์แฟกซ์ 02 – 552 - 2079

เวปไซต์ http://www.wattri.ac.th/

อีเมล์  ไม่ได้แจ้ง

ภาพบรรยากาศและกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน

 

เรียบเรืยงโดย Mamaexpert Editorial Team