เลือกนมแพะ…เพื่อสารอาหารที่ดีที่สุดของลูก

18 December 2015
641 view

คุณแม่ทุกคนย่อมอยากให้ลูกได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งนมแม่เป็นนมที่มีสารอาหารที่ดีที่สุดสําหรับลูกน้อย

แต่หากต้องการหานมอื่นทดแทน นมแพะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีสารอาหารครบถ้วน ช่วยให้ลูกน้อยมีสมองสดใส เติบโตสมวัย พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาคะ

เพราะอะไรทําไมต้อง…นมแพะ

DG_สารอาหาร

1. สมองไบร์ท เพราะมีสารอาหารที่สําคัญอย่าง OMEGA 3,6, 9 เป็นสารตั้งต้นของ DHA ARA ช่วยให้เครือข่ายใยประสาทเกิดการเชื่อมต่อกันมากขึ้น สมองเกิดการพัฒนาที่ดี ลูกน้อยเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีทอรีน เป็นสารอาหารที่ช่วยให้การทํางานของสมองและจอประสาทตามีการทํางานประสานกันได้ดี และยังช่วยกระตุ้นให้สมองจดจําสิ่งต่างๆ ได้ดีด้วย

2. กินแล้วสบายท้อง เพราะนมแพะมีโปรตีนนุ่มย่อยง่าย ไขมันในนมแพะเป็นไขมันชนิด MCT OIL ที่ย่อยง่าย ช่วยให้ระบบย่อยทํางานได้ดี ขับถ่ายเป็นเวลา ลดอาการท้องอืด ลูกน้อยจึงสบายท้อง อารมณ์ดีตลอดเวลา เพราะโปรตีนในนมแพะ นอกจากย่อยง่ายแล้วยังช่วยดูดซึมแคลเซียมและธาตุเหล็กเข้าสู่ร่างกายได้อย่างเต็มที่ ทําให้ลูกน้อยมีร่างกายแข็งแรง เติบโตสมวัย

3. มีภูมิคุ้มกันดี ร่างกายแข็งแรง ในนมแพะมีสารอาหารอย่างโพลีเอมีนส์ ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในระบบทางเดินอาหาร ทําให้ระบบย่อยอาหารทํางานได้ดี และยังมีนิวคลีโอไทด์ ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย ลูกน้อยมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมเรียนรู้สิ่งรอบตัวอยู่ตลอดเวลา

4. เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยโกรทแฟคเตอร์ที่มีแต่เฉพาะในนมแพะ ที่ทําให้ลูกน้อยมีนํ้าหนักสมส่วน มีพัฒนาการด้านร่างกายที่ดี เติบโตสมวัย

สารอาหารครบครัน…เพื่อลูกน้อย

เพราะนมแพะมีกระบวนการสร้างนํ้านมแบบอะโพไครน์ (APOCRINE) เหมือนกับนมแม่ ที่ให้สารอาหารจากธรรมชาติถึง 4 ชนิด คือ

15_06_RL_004
โพลีเอมีนส์ ส่งเสริมให้ระบบทางเดินอาหารทํางานได้สมบูรณ์ ระบบย่อยทํางานได้ดี ลดอาการท้องอืด ท้องผูก

15_06_RL_003
ทอรีน ช่วยให้การทํางานของสมองและจอประสาทตามีการทํางานประสานกันได้ดี ส่งเสริมให้สมองมีการทํางานได้เต็มศักยภาพ

15_06_RL_006นิวคลีโอไทด์ เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรง

 

15_06_RL_005โกรทแฟคเตอร์ ช่วยให้ลูกน้อยมีการเจริญเติบโตที่เหมาะสม นํ้าหนักสมส่วน มีพัฒนาการดีสมวัย

 

นมแพะ…ทําใหลูกนอยมีความสุขทุกวัน

นอกจากนมแพะจะมีสารอาหารครบครัน ทําให้ลูกน้อยมีพัฒนาการด้านร่างกาย สมองที่ดีแล้ว เวลาดื่มยังมีความสุขอีกดวย เพราะนมแพะดื่มง่าย ทั้งหอม อร่อย เพราะมีกระบวนการเก็บนมที่ได้มาตรฐาน โดยทําการรีดนํ้านมด้วยเครื่องอัตโนมัติ แล้วนําไปเก็บในระบบปิดที่มีอุณหภูมิ 1-4 องศาเซลเซียส จึงยังคงความหอมอร่อยธรรมชาติ รสชาติถูกใจ ดื่มแล้วร่างกายแข็งแรง ร่าเริงสดใส มีความสุขทุกวัน

นมแพะ พร้อมมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกน้อย ครบครันด้วยสารอาหาร ลูกน้อยมีพัฒนาการดี สุขภาพแข็งแรง มีความสุข พร้อมจะเติบโตและเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างไร้ขีดจํากัดแล้วคะ

บทความที่เกี่ยวข้อง