น้ำนมไหลขณะตั้งครรภ์ ผิดปกติหรือไม่ ?

18 November 2015
34380 view

น้ำนมไหลขณะตั้งครรภ์

.

.

ขณะตั้งครรภ์มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกายเกิดขึ้นพร้อมๆหลายระบบ ที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ ระดับฮอร์โมนในร่างกาย และฮอร์โมนจะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิ จึงทำให้คุณแม่ตั้งครรภ์อ่อนๆ มีอารมณ์เปลี่ยนแปลง วิงเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย เป็นฝ้า หน้าคล้ำ  และมีอาการแปลกๆตลอดการตั้งครรภ์ อาการน้ำนมหลั่งก่อนคลอดเป็นหนึ่งในอาการเเปลกที่เกิดขึ้ระหว่าตั้งครรภ์ น้ำนมไหลก่อนคลอด อันตรายหรือไม่อย่างไร รายละเอียดดังนี้

น้ำนมไหลขณะตั้งครรภ์ ผิดปกติหรือไม่ ?

น้ำนมถึงไหลขณะตั้งครรภ์ เกิดขึ้นได้อย่างไร

ช่วงแรก

เริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์ประมาณ 16-22 สัปดาห์จนถึงวันแรกหลังคลอด ร่างกายจะเริ่มผลิต Colostrum หรือหัวน้ำนม หรือน้ำนมสีเหลืองข้น ในปริมาณน้อย
 

ช่วงที่สอง

หลังคลอดลูกประมาณ 30 – 40 ชม. ฮอร์โมนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะกระตุ้นให้มีการสร้างน้ำนมเพิ่มขึ้น
 

ช่วงที่สาม

น้ำนมจะมีมากขึ้นใน 2 – 3 วันหลังคลอด แต่สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์บางคน มีปริมาณฮอร์โมนที่กระตุ้นการหลังน้ำนม ( โปแลคติน )ที่สูงมาก จึงทำให้มีน้ำนมไหลออกมาก่อนคลอดได้ ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ
 

การดูแลตนเองเมื่อมีอาการ น้ำนมไหลขณะตั้งครรภ์

  1. หลีกเลี่ยงการบีบ จับ หรือเค้นที่หัวนมบ่อยๆ เพื่อดูความผิดปกติของการไหลของน้ำนม เพราะอาจจะเป็นการกระตุ้นให้มีน้ำนมแม่ไหลออกมามากขึ้น
  2. การบีบจับที่หัวนมบ่อยๆ ส่งผลให้มดลูกบีบรัดตัวได้ หากมดลูกหดรัดตัวถี่มากๆ ส่งผลต่อการคลอดก่อนกำหนดได้
  3. หากมีน้ำนมไหลร่วมกับมีอาการผิดปกติอย่างอื่น เช่น ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว มองเห็นภาพไม่ชัด หรือเห็นภาพซ้อนควรพบแพทย์ เพราะอาจจะมีความผิดปกติอื่นที่พบร่วมกับการไหลของน้ำนมได้ด้วย เช่น มีความผิดปกติที่ต่อมใต้สมองได้
  4. ขณะตั้งครรภ์มีหลายสิ่งอย่างที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อการการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย สิ่งสำคัญที่สุด คุณแม่ตั้งครรภ์ควรไปฝากครรภ์ตามนัด และติดตามผลการตรวจพิเศษที่ทางโรงพยาบาลตรวจให้ หากยังไม่ทราบผลให้ทวงถามจากสูติแพทย์เจ้าของไข้ ตามสิทธิ์ของผู้ป่วยไม่ต้องกลัวจะถูกดุด่า เพราะชีวิตและสุขภาพลูกน้อยนั้นสำคัญที่สุด
 
เรื่องแนะนำเพิ่มเติม :