ไตวาย… ตายไว 17 อาการของโรคไต ที่คุณสามารถสังเกตได้ เช็กเลย!!!

11 September 2015
22154 view

อาการของโรคไต

โรคไต ทางการเเพทย์แยกออกตามอาการ และการเกิดโรคได้แก่ ไตวายเรื้อรัง ไตวายเฉียบพลัน โรคไตเกิดร่วมกับโรคชนิดอื่นเช่นโรคนิ่วผู้ป่วยก็จะมีอาการเฉียบพลัน ผู้ที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังส่วนใหญ่ในระยะเริ่มต้นมักจะไม่มีอาการอะไร เมื่อมีอาการไตก็เสื่อมลงไปมากแล้ว

17 อาการเตือนว่าคุณจะเป็นโรคไต  

 1. ปวดแสบปวดร้อนเวลาปัสสาวะ ที่เกิดจากทางเดินปัสสาวะอักเสบซึ่งมักจะพบในเพศหญิง แต่หากพบในเพศชายจะต้องตรวจหาสาเหตุ เช่นนิ่ว
 2. ปัสสาวะลำบาก ต้องเบ่งแรง ปัสสาวะไม่พุ่ง หรือปัสสาวะสะดุดกลางคัน ซึ่งบ่งบอกว่ามีอารอุดตันทางเดินปัสสาวะ เช่นต่อมลูกหมากโต มดลูกหย่อน
 3. ปัสสาวะบ่อยจนผิดปกติโดยเฉพาะเวลากลางคืน คนปกติเมื่อนอนประมาณ 6-8 ชั่วโมงจะไม่ต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะ หรืออาจจะลุกขึ้นมา 1-2 ครั้ง เนื่องจากไตคนปกติจะดูดซึมน้ำกลับมากขึ้น ผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังไตจะดูดน้ำกลับไม่ดีจึงมีอาการปัสสาวะบ่อย
 4. ปัสสาวะเป็นสีน้ำล้างเนื้อ มีเลือดหรือขุ่นกว่าปกติ ซึ่งบ่งบอกว่ามีเลือดปน หรือมีการติดเชื้อ
 5. ปัสสาวะผิดปกติเช่น เป็นฟอง เนื่องจากมีโปรตีนในปัสสาวะ
 6. หนังตา มือ หรือเท้าบวม อาการบวมที่หนังตาหรือหน้าจะสังเกตได้ง่ายเวลาตื่นนอนตอนเช้า
 7. เหนื่อยง่าย หอบเวลาเดินเนื่องจากมีปริมาณน้ำเกิน
 8. อ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเนื่องมาจากภาวะโลหิตจาง
 9. เจ็บหน้าอกเนื่องจากเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ  
  chronic_interstitial_nephritis-274x300
 10. เลือดออกง่าย
 11. กระดูกหักง่าย เนื่องจากแคลเซี่ยมในเลือดต่ำ
 12. คลื่นไส้ อาเจียน ไม่ทราบสาเหตุ
 13. คันตามผิวหัง
 14. เจ็บเอว
 15. ปวดหลัง
 16. ความดันโลหิตสูง
 17. ความต้องการทางเพศลดลงจากเดิม

8.พฤติกรรมทำลายสุขภาพ ทำให้คุณเป็นโรคไตได้ง่ายๆ

 1. การกลั้นปัสสาวะบ่อยๆ เป็นสาเหตุหลักและพบอยู่บ่อยๆ การเกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ถ้า หากมีการอักเสบบ่อยครั้งและเป็นเรื้อรัง จะทำ ให้ประสิทธิภาพในการทำ หน้าที่ของไตลดลงได้
 2. รับประทานยาอย่างไม่ระมัดระวัง เนื่องจาก มียาหลายชนิดที่มีผลต่อการไหลเวียนของ เลือด หรือมีผลต่อผนังของระบบหลอด เลือด เช่น ยาสเตียรอยด์เป็นต้น หากเกิด การเปลี่ยนแปลงในผนังของหลอดเลือด ก็จะทำ ให้คุณสมบัติในการกรองของเสียหรือดูดซึมสารกลับของไตเสียหน้าที่ได้
 3. ดื่มนํ้าน้อย จะส่งผลให้ปริมาตรเลือดใน ร่างกายลดลง ซึ่งร่างกายจะต้องส่งเลือด ไปที่อวัยวะสำคัญก่อน เช่น สมอง หัวใจ เป็นต้น ซึ่งจะทำ ให้ปริมาตรเลือดที่จะไป ที่ไตลดลงและนำ ไปสู่การเสียหน้าที่ของ
  ไตได้ ควรดื่มน้ำ 8 – 10 แก้ว ต่อวัน
 4. รับประทานอาหารไขมันสูง ทำให้มีการ สะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือด ซึ่งจะ ทำ ให้คุณสมบัติในการกรองและดูดซึม กลับสารต่างๆของไตสูญเสียได้
 5. รับประทานอาหารรสเค็มจัด โดยเฉพาะ เกลือโซเดียมที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้ไตทำ หน้าที่มากขึ้นและเกิดการเสื่อมในการทำ หน้าที่ของไตได้เร็วขึ้น
 6. สูบบุหรี่ สารต่างๆในบุหรี่จะส่งผลให้ผนังของหลอดเลือดเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งจะ ทำ ให้คุณสมบัติในการทำ หน้าที่การกรองและดูดซึมกลับสารต่างๆเสียไปได้
 7.  ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำ แอลกอฮอล์จะเป็นตัวเร่งให้ ร่างกายต้องขับนํ้าออกจากร่างกายเพิ่ม มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลได้ใน 2 ลักษณะคือเกิดการขาดนํ้าและมีการทำ หน้าที่ของไต
  ที่มากกว่าปกติได้
 8. รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง โดยเมื่อ เกิดการย่อยสลายสารโปรตีนแล้วของเสีย ที่เกิดขึ้นจะถูกขับออกที่ไต ซึ่งจะส่งผลให้ ไตต้องทำ หน้าที่มากกว่าผิดปกติ

บทความแนะนำเพิ่มเติม

1. 5 โรคอันตรายในเด็ก ที่พ่อแม่ต้องเฝ้าระวัง

2. โรคโลหิตจางในเด็ก

3. โรคร้ายในเด็กแต่ละช่วงวัย

เรียบเรียงโดย :  Mamaexpert  Editorial Team

อ้างอิง  : 

 1. ทวีศิริวงศ์และ อุดม ไกรฤทธิชัย. กลเม็ดเคล็ดลับ ทำ อย่างไรไตไม่วาย. กรุงเทพฯ:สมาคมโรคไตแห่ง ประเทศไทย; 2548
 2. ทวี ศิริวงศ์.ภาวะไตวายเรื้อรังที่ป้องกันได้.ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2543
 3. สมชาย เอี่ยมอ่อง. Nephrology Volume 1. กรุงเทพฯ : Text andJournalPublication; 2543
 4. กล้าเผชิญ โชคบำ รุง.รูปแบบการดูแลผู้ป่วยไตวาย เรื้อรัง. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551
 5. อาการและอาการแสดงว่าเป็นโรคไต. http://siamhealth.net.[2015, September 11]