ผมดกทาอะไร

โกนผมไฟให้ลูกเมื่อไหร่ ไม่โกนได้หรือไม่

โกนผมไฟให้ลูกเมื่อไหร่ ไม่โกนได้หรือไม่

MamaExpert 14 November 2016

โกนผมไฟ การโกนผมให้เด็กอ่อน พิธีกรรมการโกนผมไฟเป็นความเชื่อโบราณที่สืบทอดมายาวนานของคนไทย เมื่อทารกอายุครบ1เดือน ปู่ยา ตายาย หรือพ่อแม่จะหาฤกษ์ นิมนต์พระสงฆ์ เชิญญาติพี่น้อง พิธีใหญ่โตแค่ไ...

การดูแลทารกวัย1เดือน ผมดกทาอะไร การสระผมเด็ก

ดอกอัญชันทาคิ้วเด็ก  เรื่องโบราณอิงหลักวิทยาศาสตร์

ดอกอัญชันทาคิ้วเด็ก เรื่องโบราณอิงหลักวิทยาศาสตร์

MamaExpert Team 26 March 2015

ดอกอัญชันทาคิ้วเด็ก ดอกอัญชันทาคิ้วเด็ก เป็นเรื่องที่ปฎิบัติกันมายาวนานตั้งแต่ สมัยโบร่ำ โบราณกันเลยค่ะ คนสมัยก่อนเชื่อกันว่า ถ้านำน้ำจากดอกอัญชัน หรือ ดอกอัญชันบดมาทาที่คิ้วเด็กแรกเกิด จะทำให้คิ...

คิ้วดกดำด้วยดอกอัญชัญ คิ้วดกทาอะไร ดอกอัญชันทาคิ้วเด็ก