โกนผมไฟให้ลูกเมื่อไหร่ ไม่โกนได้หรือไม่

14 November 2016
95161 view

โกนผมไฟ

การโกนผมให้เด็กอ่อน พิธีกรรมการโกนผมไฟเป็นความเชื่อโบราณที่สืบทอดมายาวนานของคนไทย เมื่อทารกอายุครบ1เดือน ปู่ยา ตายาย หรือพ่อแม่จะหาฤกษ์ นิมนต์พระสงฆ์ เชิญญาติพี่น้อง พิธีใหญ่โตแค่ไหนแล้วแต่ฐานะทางครอบครัว ซึ่งหลังจากพิธีโกนผมไฟแล้วเชื่อว่า เด็กจะเลี้ยงง่าย ไม่ดื้อ ไม่ซน และเส้นผมขึ้นดกดำดี  การที่ทำเช่นนี้ เพราะคนโบราณมีความเชื่อว่า สิ่งที่ติดตัวเด็กมาตั้งแต่ในครรภ์ เส้นผม เล็บมือ เล็บเท้า เป็นของไม่สะอาด  ต้องโกนผม โกนคิ้ว ตัดเล็บมือ เล็บเท้าออก แต่ในปัจจุบัน ประเพณีดังกล่าวได้เลือนหายไปบ้างแล้ว เพราะสมัยเปลี่ยนความเชื่อของคนก็เปลี่ยน และหันมาเชื่อแพทย์มากขึ้น แต่หลายคนทำเพื่ความสบายใจ การโกนผมไฟจึงหลงเหลืออยู่บ้างประปราย 

ถ้าไม่โกนผมไฟให้ลูกจะเป็นอย่างไร 

อย่างที่บอกค่ะว่า การโกนผมไฟ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลทำแล้วเกิดความสบายใจ ถึงทำกัน สำหรับครอบครัวที่ไม่ได้โกนผมไฟให้ลูกไม่มีอะไรเสียหาย แต่หลายคนไม่สบายใจ ถ้าเกิดความไม่สบายใจผู้เฒ่าผู้แก่จะแนะนำให้ทำ  สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องคำนึงถึงการโกนผมไฟให้ลูกในยุคปัจจุบัน นอกจากจะดูฤกษ์ยามแล้วต้องคำนึงถึง ความสะอาด สุขอนามัย และความพร้อมด้านสุขภาพของลูกด้วย เพราะทารกภูมิคุ้มกันต่ำมาก เสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆได้ง่ายหากต้องเจอคนจำนวนมาก 


ลูกเลี้ยงยากเกิดจากไม่โกนผมไฟจริงหรือ

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่คาใจว่า ถ้าไม่โกนแล้ว ลูกจะดื้อ ร้อกวน เลี้ยงยากตามหลักการแพทย์นั้น สิ่งที่ทำให้ลูกเลี้ยงยาก เลี้ยงง่าย ขึ้นอยู่ปัจจัยหลายด้าน เช่น ผู้เลี้ยง สิ่งแวดล้อม การได้รับนมเพียงพอหรือไม่ สขภาพจิตแม่ขณะตั้งครรภ์ด้วย 

ลูกผมไม่ดกถ้าไม่โกนผมไฟผมลูกจะเกิดไหม 

ผมลูกจะดกดำหรือไม่นั้น ชึ้นอยู่กับกรรมพันธ์ุ และสารอาหารที่ได้รับด้วย  ผมของเด็กทารกจะหลุดร่วง ประมาณ 2-3 เดือนก็จะเกิดขึ้นใหม่ สำหรับคุณแม่ที่ลูกผมเกิดเป็นหยุ่มๅไม่ต้องกังวล เพราะเมื่ออายุมากขึ้น เซลล์ผมเเข็งแรงมากขึ้น ผมจะค่อยๆเกิดขึ้นจนเต็มศีรษะเองค่ะ หรือหากคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจกรณีลูกผมบาง ผมเป็นหย่อมๆ แนะนำให้ปรึกษากุมารแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพลูกค่ะ 

บทความที่เกี่ยวข้อง