อาการปวดขณะตั้งครรภ์

ปวดก้นกบขณะตั้งครรภ์ ทำอย่างไรดี มีวิธีป้องกันหรือไม่?

ปวดก้นกบขณะตั้งครรภ์ ทำอย่างไรดี มีวิธีป้องกันหรือไม่?

MamaExpert Team 19 November 2012

ปวดก้นกบขณะตั้งครรภ์ ปวดก้นกบขณะตั้งครรภ์ ทำอย่างไรดี อาการปวดก้นกบขณะตั้งครรภ์ เกิดจากผล ของฮอร์โมนรีแล็กซิน ที่ถูกผลิตขึ้นในขณะตั้งครรภ์ และฮอร์โมนนี้ ยังทำให้เอ็นและข้อต่ออุ้งเชิงกรานเกิดการนิ่มตั...

อาการปวดขณะตั้งครรภ์ สุขภาพครรภ์ อาการผิดปกติในหญิงตั้งครรภ์