ของเล่นฝึกสมาธิ มีอะไรบ้าง ช่วยให้ลูกสมาธิดีพร้อมเสริมพัฒนาการ

10 March 2023
2296 view

ของเล่นฝึกสมาธิ

.

.

โลกในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งโลกดิจิตอลทำให้บุตรหลานหรือลูกน้อยในหลาย ๆ ครอบครัวมีการติดในส่วนของหน้าจอทั้งส่วนของการดูโทรทัศน์บ้าง การติดหน้าจอโทรศัพท์มือถือบ้าง หรือ การติดหน้าจอของคอมพิวเตอร์บ้าง ซึ่งในส่วนนี้ล้วนเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ลูกน้อยของคุณเป็นโรคยอดฮิตในเด็กยุคดิจิตอลอย่างโรคสมาธิสั้นที่จะนำมาสู่ผลเสียในการส่วนของพัฒนาในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้าน EQ (Emotional Quotient : ความฉลาดทางอารมณ์), SQ (Social Quotient : ความฉลาดในการเข้าสังคม), IQ (Intelligence Quotient : ความฉลาดทางด้านสติปัญญา), CQ (Creativity Quotient : ความฉลาดในการคิดริเริ่ม) หรือ AQ (Adversity Quotient : ความฉลาดในการรับมือกับปัญหา) ดังนั้นคุณเองก็สามารถมีส่วนเสริมสร้างพัฒนาการในทุก ๆ ด้านที่เหมาะสมกับวัยลูกน้อยได้ง่าย ๆ เพียงแค่การเลือกของเล่นเด็กที่เหมาะสมกับวัย รวมถึงการเลือกของเล่นฝึกสมาธิที่เราจะมาทำความรู้จักและแนะนำกันในบทความนี้

ของเล่นฝึกสมาธิ ดีต่อลูกน้อยอย่างไร

ของเล่นฝึกสมาธิ หนึ่งในอุปกรณ์ที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่านนำมาเป็นตัวช่วยในการฝึกสมาธิของลูกน้อย ซึ่งนับเป็นประโยชน์หลัก ๆ ของเจ้าของเล่นชนิดนี้ นอกจากนี้แล้วของเล่นดังกล่าวยังส่งผลดีต่อลูกน้อยของคุณดังนี้

  • สร้างความสนุกสนานให้กับลูกน้อย ซึ่งความสนุกจะก่อให้เกิดความสุขในลูกน้อย นำไปสู่พัฒนาการด้าน EQ (Emotional Quotient : ความฉลาดทางอารมณ์) 
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว โดยของเล่นฝึกสมาธิบางประเภทสามารถเล่นร่วมกันในครอบครัวได้ ในส่วนนี้จึงนำไปสู่พัฒนาการด้าน SQ (Social Quotient : ความฉลาดในการเข้าสังคม)
  • ของเล่นบางชนิดต้องมีการใช้เหตุผล หรือ ตรรกะในการเข้าใจกฎกติกาในการเล่น ในส่วนนี้จึงนำไปสู่พัฒนาการด้าน IQ (Intelligence Quotient : ความฉลาดทางด้านสติปัญญา) และ AQ (Adversity Quotient : ความฉลาดในการรับมือกับปัญหา)
  • ของเล่นบางชนิดเป็นการฝึกการใช้จินตนาการของลูกน้อยในส่วนนี้จึงนำไปสู่พัฒนาการด้าน CQ (Creativity Quotient : ความฉลาดในการคิดริเริ่ม)
  • เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายจากการใช้กล้ามเนื้อ ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กจากการหยิบจับ หรือ ฝึกการได้ยิน และฝึกการมองเห็น

แนะนำของเล่นช่วยฝึกสมาธิเด็ก มีอะไรบ้าง

ของเล่นเด็กโดยทั่วไปอาจไม่ใช่ของเล่นฝึกสมาธิ แต่คุณเองสามารถเลือกของเล่นเพื่อฝึกสมาธิให้แก่ลูกน้อยได้ โดยเรามีตัวอย่างของเล่นฝึกสมาธิมาแนะนำดังต่อไปนี้

1.Fidget y 

จัดเป็นของเล่นฝึกสมาธิยอดนิยมในปัจจุบันไม่เพียงเด็ก ๆ เท่านั้น ผู้ใหญ่บางท่านก็ยังสามารถใช้เจ้าของเล่น Fidget Toy นี้ในการฝึกสมาธิได้ด้วย โดย Fidget Toy ก็มีหลายรูปแบบ อาทิเช่น

  • Pop Fidget ที่มีลักษณะเป็นแป้นกดหลากรูปร่างหลายสีสัน สามารถเลือกเล่นได้หลายกติกา ทั้งการทอยลูกเต๋าแล้วเดิน จากนั้นจึงกด หรือ การแข่งกันกดระหว่างสองฝ่าย และฝ่ายใดกดหมดก่อนจัดเป็นผู้ชนะ
  • Fidget Spiner ที่มีลักษณะเป็นใบพัด เมื่อลูกน้อยทำการหมุนใบพัดดังกล่าวจะหมุนไปเรื่อย ๆ จนกว่าลูกน้อยจะกดหยุดบริเวณแกนกลางจากนั้น Fidget Spiner ก็จะหยุดหมุน

2.จิ๊กซอว์ 

จัดเป็นอีกหนึ่งของเล่นฝึกสมาธิซึ่งได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดยคุณสามารถเลือกขนาดและจำนวนชิ้นส่วนให้เหมาะกับช่วงอายุของลูกน้อย

3.ของเล่นประเภทจับคู่ 

ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายให้เลือกในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการจับคู่สี การจับคู่รูปร่าง การจับคู่ขนาด การจับคู่ความสัมพันธ์ หรือ การจับคู่ความเชื่อมโยง ที่มีอุปกรณ์หลากหลายอีกเช่นกันไม่ว่าจะเป็นบล็อกไม้ หรือ การ์ดเกม หรือ แผ่นยางพลาสติก

4.ตัวต่อ 

สามารถช่วยฝึกสมาธิ ไปพร้อม ๆ กับการฝึกจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในลูกน้อยของคุณ

5.ของเล่นที่สามารถเคลื่อนที่หรือขยับได้ 

อาทิเช่น รถไฟราง หรือ แพนกวินราง โดยของเล่นประเภทนี้มักมีส่วนของเสียงดนตรีหรือเสียงเพลงคลอขณะเล่นจึงสามารถช่วยฝึกการได้ยิน การมองเห็น และฝึกสมาธิในลูกน้อยไปพร้อม ๆ กัน

6.ของเล่นที่ใช้แม่เหล็กดูดหรือตีนตุ๊กแกติดเข้ากัน 

ของเล่นที่เรามักเห็นหรือนิยมกันก็เช่น การตกปลาด้วยเบ็ดที่ปากปลาจะมีแม่เหล็กติดอยู่ ปลาจะมีการขยับเป็นวงกลมในรางที่เตรียมไว้ พร้อมอ้าปากและปิดปาก ลูกน้อยจึงต้องมีสมาธิจดจ่อคอยตกปลาขณะที่ปลาอ้าปากให้แม่เหล็กที่ปลายเบ็ดและปากปลาติดกัน จากนั้นก็จะสามารถยกปลาออกจากรางได้ หรือ จะเป็นของเล่นที่มีลักษณะเป็นรูปร่างต่าง ๆ เช่น ผลไม้ หรือ อาหารที่ติดกันด้วยตีนตุ๊กแก จากนั้นเด็ก ๆ ก็สามารถใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะเหมือนมีดที่มีมาในชุดของเล่นหั่นของเล็กออกเป็น 2 ส่วน หรือ หลาย ๆ ส่วนตามที่ของเล่นออกแบบมาออกจากกัน โดยของเล่นที่ใช้แม่เหล็กดูดหรือตีนตุ๊กแกติดเข้ากันนี้สามาถปรับเปลี่ยนจำนวนผู้เล่นและกติกาได้หลากหลายจึงสามารถฝึกได้ทั้งสมาธิและความสัมพันธ์ระหว่างลูกน้อยกับบุคคลอื่นได้ด้วย

เราจะเห็นได้ว่าของเล่นฝึกสมาธินับเป็นของเล่นเด็กที่มีประโยชน์ต่อทั้งลูกน้อยของคุณและครอบครัวของคุณเป็นอย่างมากและด้วยความหลากหลายของของเล่นฝึกสมาธินี้ จึงเป็นหน้าที่ของคุณในการเลือกทั้งชนิดและขนาดให้เหมาะกับช่วงวัยของลูกน้อย เพื่อให้ลูกน้อยของคุณได้เสริมสร้างพัฒนาการในทุก ๆ ด้านจากการเล่นได้อย่างสมวัย

บทความแนะนำเพิ่มเติม

1. 5 เกมสำหรับเด็ก ช่วยฝึกสมอง เสริมพัฒนาการให้ลูกฉลาด 

2. ของเล่นเด็ก 1 ขวบ ช่วยเสริมพัฒนาการ ที่คุณแม่ควรซื้อให้ลูกเล่น

3. สอนลูกอ่านหนังสือ กับกิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน เพิ่มความเก่งมากยิ่งขึ้น

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team