โฟร์โมสต์ เดินหน้าภารกิจ “ปันนมปันน้ำใจ ปีที่ 2” ร่วมต้านภัย COVID-19 มอบผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มมูลค่ากว่า 3 แสนบาท ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบุคคลากรทางการแพทย์

17 February 2021
198 view

10 กุมภาพันธ์ 2564 , กรุงเทพฯ –  บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ เดินหน้าปฏิบัติภารกิจ “ โฟร์โมสต์ปันนมปันน้ำใจ ร่วมต้านภัย COVID-19 ปีที่ 2” ร่วมใจมอบผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีโฟร์โมสต์โอเมก้ามูลค่ากว่า 3 แสนบาท ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบุคคลากรทางการแพทย์จากสาธารณสุข จ.สมุทรสาคร  จ.สมุทรปราการ จ.ชลบุรี และจ.ฉะเชิงเทรา โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบผลิตภัณฑ์นมจาก นางสาวอุทัยวรรณ ลออคุณ ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์โฟร์โมสต์ และผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ดูแลคัดกรองผู้ป่วย ที่ได้เสียสละทุ่มเททั้งกายและใจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงประชาชนในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดครั้งนี้ โฟร์โมสต์ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจต้านภัยโควิด-19 ด้วยการมอบโภชนาการที่ดีจากน้ำนมโค    เพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานให้คนไทยแข็งแรง และผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

เกี่ยวกับ ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (FrieslandCampina)

บริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่ามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองอัมเมอร์ฟอร์ต ประเทศเนเธอร์แลนด์ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมและความชำนาญในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์จากนมโคที่มีคุณภาพจากรุ่นสู่รุ่นต่อเนื่องยาวนานกว่า 149 ปี เพื่อผลิตนมที่มีคุณภาพให้สมาชิกครอบครัวทุกคนสุขภาพแข็งแรงมาเป็นเวลานาน ภูมิความรู้ดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดสู่ฟรีสแลนด์คัมพิน่า ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายนม “โฟร์โมสต์” ที่อยู่คู่คนไทยมากกว่า 64 ปี นอกจากนี้โฟร์โมสต์ยังเป็นหนึ่งในผู้รับซื้อน้ำนมดิบรายใหญ่จาก สหกรณ์โคนมไทยกว่า 98 ล้านลิตรต่อปี ตลอดจนมีการส่งเสริมเกษตรกรโคนมชาวไทยเพื่อเพิ่มทักษะด้านการจัดการฟาร์มและโคนมจากเกษตรกรโคนมชาวเนเธอร์แลนด์สู่เกษตรกรโคนมไทยมากกว่า 14,000 ฟาร์มในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง