เลือกโรงเรียนอนุบาลให้กับลูก ยังไงดีที่สุด!

18 May 2018
6444 view

เลือกโรงเรียนอนุบาลให้กับลูก

ในการเลือกโรงเรียนอนุบาลให้กับลูก อาจจะเป็นไปได้ยากที่จะเจอโรงเรียนในฝันแบบที่ถูกใจคุณพ่อคุณแม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะแต่ละโรงเรียนจะมีจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกันออกไป แต่โรงเรียนที่จะตรงใจคุณพ่อคุณแม่นั้น ก็คือ โรงเรียนที่สามารถตอบโจทย์ครอบครัวได้มากที่สุด ก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะเลือกหาโรงเรียนอนุบาลที่ตอบโจทย์ที่สุดให้กับลูก คุณพ่อคุณแม่จะต้องรู้จักโรงเรียนอนุบาลแต่ละประเภทก่อน มาดูประเภทของโรงเรียนอนุบาลกันเลยค่ะ...

ประเภทของโรงเรียนอนุบาลที่แม่ต้องรู้ก่อนเลือกโรงเรียนอนุบาลให้กับลูก

ประเภทของโรงเรียนอนุบาลที่คุณพ่อคุณแม่ควรรู้ มีดังนี้

1.โรงเรียนอนุบาลรัฐบาล

โรงเรียนรัฐบาล จะชัดเจนในเรื่องของจำนวนนักเรียนต่อห้อง มีรูปแบบการสอนจะเน้นการดูแลตนเองและพึ่งพาตนเอง เน้นการอ่านการเขียน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยประถมศึกษา เป็นโรงเรียนที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่เซฟเงินในกระเป๋าได้ดีที่สุด โดยเฉพาะถ้าเลือกโรงเรียนรัฐบาลใกล้บ้าน ยิ่งจะลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆได้ดีทีเดียวค่ะ

2.โรงเรียนอนุบาลสาธิต

โรงเรียนสาธิต คือ โรงเรียนในกำกับของมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาวิจัยงานต่างๆ ซึ่งเป็นเสมือนห้องทดลองทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับในด้านโครงสร้างการเรียนการสอนและเนื้อหาวิชาการที่ได้มาตรฐาน  และยังสามารถเรียนได้แบบต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยม จำนวนนักเรียนจะมีการจำกัดเข้า ค่าเทอมจะค่อนข้างสูงและมีการสอบเข้าเรียนด้วยค่ะ

3.โรงเรียนอนุบาลเอกชน

โรงเรียนอนุบาลเอกชน จะสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีสภาพแวดล้อม อุปกรณ์การเรียนการสอนที่แตกต่างจากโรงเรียนรัฐบาล มีความพร้อมมากกว่า รวมถึงการดูแลเด็กที่ทั่วถึงและยังมีการนำการสอนในรูปแบบ English Program (EP) เข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกได้ภาษา เลือกให้ลูกเรียนอีกด้วย โรงเรียนเอกชนจึงเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกวัยอนุบาล เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานและค่าเทอมที่นับว่าไม่สูงจนเกินไปค่ะ

4.โรงเรียนอนุบาลสองภาษา Bilingual / English Program (EP)

โรงเรียนสองภาษา คือ โรงเรียนที่สอนสองภาษาหลักควบคู่กันไป เช่น ไทย-อังกฤษ,ไทย-จีน เป็นต้น ในไทยส่วนใหญ่มักเป็นการสอนแบบไทยคู่กับอังกฤษ หรือที่เราอาจคุ้นหูในชื่อ การเรียนแบบ EP นั่นเองค่ะ การเรียนการสอนจะอยู่ในรูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นในเรื่องการใช้ภาษา เป็นโรงเรียนที่กำลังได้รับความนิยมสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้ลูกเรียนตามระบบการศึกษาไทย ที่อยู่ในสังคมและวัฒนธรรมไทย แต่ได้ภาษาอังกฤษค่ะ

5.โรงเรียนอนุบาลคาทอลิก  

โรงเรียนคาทอลิก เป็นโรงเรียนที่ได้รับความนิยมจากผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ซึ่งโรงเรียนประเภทนี้โด่งดังเรื่องของสภาพแวดล้อมทางสังคม  โรงเรียนคาทอลิกเป็นโรงเรียนที่มีพื้นฐานทางด้านศาสนา โดยเป็นการเข้ามาเผยแพร่ศาสนาของมิชชันนารี มุ่งอบรม พัฒนามนุษย์ทั้งร่างกาย จิตใจ และความสำเร็จในองค์พระคริสต์เจ้า จะเข้มงวดในเรื่องวิชาการ ระเบียบวินัย มารยาทการวางตัวต่างๆในสังคม และมีการสอบคัดเลือกตามระบบอีกด้วย

6.โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ เป็นโรงเรียนที่เน้นในเรื่องการใช้ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษมาเป็นอันดับแรก มีข้อจำกัดในเรื่องของสังคมและวัฒนธรรม ถ้าคุณพ่อคุณแม่มีเป้าหมายให้ลูกเก่งภาษาเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศในอนาคต โรงเรียนนานาชาติจะตอบโจทย์ได้ตรงที่สุด แต่อาจมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาค่อนข้างสูงมากค่ะ

7.โรงเรียนอนุบาลทางเลือก

โรงเรียนทางเลือก เป็นโรงเรียนที่เน้นในเรื่องการปลูกฝังทักษะชีวิตด้านต่างๆ ผ่านการเรียนการสอนนอกห้องเรียนเหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีเวลาสนับสนุนการเรียนรู้ของลูกอย่างเต็มที่แต่คุณพ่อคุณแม่จะต้องมีการวางแผนด้านการศึกษาของลูกแบบระยะยาวเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาเมื่อลูกต้องเข้าสู่การเรียนในระบบปกติ ระดับที่สูงขึ้นค่ะ

ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นประเภทของโรงเรียนอนุบาลที่ Mamaexpert นำมาให้คุณแม่ได้ศึกษาคร่าวๆ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเลือกโรงเรียนอนุบาลให้กับลูก จะต้องพิจารณาข้อคำถามและหลักการต่อไปนี้

หลักการเลือกโรงเรียนอนุบาลให้กับลูก

หลักการเลือกโรงเรียนอนุบาลให้กับลูก จะต้องพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้..

1 ตำแหน่งที่ตั้งโรงเรียนใกล้บ้านหรือไม่ การเดินทางสะดวกหรือไม่
2 สภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ต่างๆมีความเหมาะสมและปลอดภัยหรือไม่ รวมถึงพิจารณาสภาพโดยรอบของโรงเรียนด้วย

3 แนวการสอนเหมาะกับลูกเราหรือไม่ และหลักสูตรสอดคล้องกับโรงเรียนที่ตั้งใจจะให้ลูกสอบเข้าตอนประถมหรือไม่
4 จำนวนนักเรียนและจำนวนครูพี่เลี้ยงต่อห้อง มีความเหมาะสมหรือไม่

5 ค่าเทอมมีความเหมาะสมกับรายรับรายจ่ายของครอบครัวหรือไม่


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรงเรียน การ์ตูน

ถ้าคุณพ่อคุณแม่ตอบคำถาม 5 ข้อนี้ได้ก็จะสามารถเลือกโรงเรียนให้ตรงใจและตอบโจทย์ที่ดีที่สุดได้ไม่ยากแล้วค่ะ ทางที่ดีพาลูกไปสำรวจโรงเรียน สังเกตว่าลูกชอบหรือไม่ ลองให้ลูกได้เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกโรงเรียนนะคะ ที่สำคัญอย่าเลือกโรงเรียนให้ลูกเพราะมีคนบอกว่าโรงเรียนนี่ดี โรงเรียนนั้นดี ควรเลือกเพราะข้อมูลความรู้ที่ศึกษามาด้วยตัวเอง เพราะ…อนาคตของลูก คุณพ่อคุณแม่สามารถปูและออกแบบรากฐานที่ดีและมั่นคงให้กับลูกได้ค่ะ

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team