พัฒนาการทารกในครรภ์ 13 สัปดาห์

06 December 2012
4647 view
พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์

กระดูกอ่อนของลูก ค่อยๆ เจริญเติบโตแล้ว ตอนนี้ขากรรไกรมีเหง้าฟันครบ 32 เหง้า ลูกจะมีความสูงประมาณ 8 ซม. โดยจะเคลื่อนไหวและยืดตัวอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเตะและหมุนตัวด้วย แต่เพราะเขามีขนาดเล็กเกินกว่าที่คุณจะรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวได้ นอกจากนี้ ไตของลูกจะเริ่มทำงานและเริ่มส่งปัสสาวะไปยังกระเพาะปัสสาวะ
ลูกเริ่มดูดปากกลืนน้ำคร่ำและปล่อยเป็นปัสสาวะออกมา เล็บและผมยาวขึ้น รกยังคงเป็นแหล่งอาหารและออกซิเจนของลูกค่ะ ในแต่ละสัปดาห์ สัดส่วนของลูกจะเหมือนเด็กแรกเกิดมากขึ้น และตอนนี้ศีรษะมีขนาดใหญ่เป็น 1 ใน 3 ของลำตัว

การเปลี่ยนแปลงของคุณแม่ 

ในช่วงระยะนี้ของการตั้งครรภ์ คุณจะรู้สึกว่าเต้านมเริ่มเป็นก้อนเล็กน้อย แต่คุณแม่ไม่ต้องกังวล เพราะนั่นเป็นเพียงเพราะต่อมน้ำนม (Mammary glands) และท่อน้ำนมกำลังเติบโตเพื่อให้ทันเวลาคลอดเท่านั้น เต้านมอาจเริ่มผลิตน้ำคัดหลั่งสีเหลืองหรือที่เรียกว่าคอลอสตรัม (Colostrum) ซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารและจะเป็นน้ำนมแรกที่เป็นอาหารของลูกหลังจากคลอด ก่อนที่น้ำนมปกติจะเริ่มไหล ที่น่ายินดีก็คือขนาดเต้านมไม่ใช่สิ่งสำคัญ แม้คุณแม่จะมีเต้านมเล็ก แต่ก็ยังสามารถให้ลูกกินนมแม่ได้หากคุณต้องการ

บทความที่เกี่ยวข้อง