พัฒนาการทารกในครรภ์ 14 สัปดาห์

03 December 2012
8016 view

พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์

ตอนนี้ลูกมีความสูงประมาณ 9 ซม.  เป็นช่วงที่ลูกเริ่มฝึกจังหวะการหายใจ เริ่มมีคาง หน้าผาก และจมูกชัดเจนขึ้น สามารถหันศีรษะ และทำหน้าผากย่นได้ รับรู้ต่อสิ่งเร้าอย่างเสียงและแสดงและตอบสนต่อการสัมผัสได้ แขนขาเห็นเป็นรูปร่างชัดเจน ไตเริ่มทำงาน แม้ว่าจะได้รับออกซิเจนที่จำเป็นจากรกและผ่านทางสายสะดือ  โดยในระยะนี้ หัวใจของลูกจะสูบฉีดเลือดปริมาณมากไปทั่วร่างกายทุกวัน

การเปลี่ยนแปลงของคุณแม่

ในระยะไตรมาสที่สอง คุณแม่อาจจะพบว่ามีพลังงานเพิ่มขึ้นมากซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดีถ้าคุณเคยรู้สึกเฉื่อยชาในช่วง 13 สัปดาห์ที่ผ่านมา คุณอาจรู้สึกเหมือนกับว่าอยากออกกำลังกายและใช้พลังงานในทางที่เหมาะสม แต่ขอให้คุณแม่ใช้ความระมัดระวังเมื่อเริ่มกิจวัตรการออกกำลังกายใหม่ๆ ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะออกกำลังกายอย่างหนักแบบการโรยตัว
ลองอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการออกกำลังกายในช่วงตั้งครรภ์ เพื่อดูว่าการออกกำลังกายแบบใดที่ปลอดภัยสำหรับคุณ และให้ควรปรึกษาสูติแพทย์เสมอก่อนเริ่มทำอะไรใหม่ๆ ที่น่ายินดีก็คือถ้าคุณเคยชินกับกิจวัตรการออกกำลังกายที่ดีพร้อมกับกินอาหารที่มีประโยชน์ในระหว่างการตั้งครรภ์ ก็มีแนวโน้มที่คุณแม่จะยังคงทำกิจวัตรต่างๆ ดังกล่าวต่อไปแม้หลังคลอด ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะช่วยให้คุณกลับมามีรูปร่างเหมือนก่อนตั้งครรภ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง