สารอันตรายทำลายสมองลูก

18 August 2012
2419 view

สารอันตรายทำลายสมองลูก

เมื่อเร็ว ๆ นี้มีงานวิจัยถึง 3 ชิ้นจากศูนย์สุขภาพของสหรัฐอเมริกาที่ระบุถึงความเชื่อมโยงระหว่างเด็กที่อยู่ในครรภ์ของแม่ที่ได้รับสารพิษตกค้างจากอาหารจะส่งผลกระทบที่ทำให้ลูกมีพัฒนาการทางสติปัญญาล่าช้ากว่า โดยงานวิจัยนี้ได้ทำกับเด็กในรัฐแคลิฟฟอร์เนียซึ่งคุณแม่ทำงานที่ต้องสัมผัสกับสารปราบศัตรูพืชในฟาร์ม โดย Brenda Eskenazi, ผู้ร่วมเขียนงานวิจัย และเป็นผู้อำนวยการศูนย์งานวิจัยสุขภาพเด็กของ University of California, Berkeley ได้กล่าวไว้ว่า

ยาปราบศัตรูพืช หรือที่เรียกว่า Organophosphates (OPS) เป็นสารเคมีที่ผลิตโดยการทำปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์และกรดฟอสฟอริก ที่ในปัจจุบันใช้กันอย่างแพร่หลายนั้น มีฤทธิ์ที่จะเข้าไปทำลายการทำงานของสมองและระบบประสาทของแมลง ยาชนิดนี้ได้รับการพัฒนามาจากยาพิษที่เข้าไปทำลายระบบประสาทตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งทางสมาคมป้องกันสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกากล่าวว่ามันสามารถทำลายระบบประสาทของคนได้ในเวลาเดียวกัน

งานวิจัยอีก 3 ชิ้นทำใน ซึ่งศูนย์การแพทย์ที่ Mt. Sinai และที่มหาวิทยาลัย Columbia University ได้ตรวจสอบเด็กในมหานครนิวยอร์ค ในขณะที่ ของ Eskenazi ทำการศึกษากับเด็ก 329 คนซึ่งมีคุณแม่ทำงานอยู่ใน Salinas Valley ตอนกลางของรัฐ California งานวิจัยทั้ง 3 ชิ้นแสดงผลตรงกันว่า คุณแม่ตั้งครรภ์ที่ได้รับสารพิษจากยาฆ่าแมลงจะส่งผลให้ลูกมี IQ ที่ต่ำกว่าเด็กทั่วๆไปเมื่ออายุ 7 ปี

งานวิจัยยังแสดงให้เห็นอีกว่า เด็กที่ต้องอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการใช้ยาฆ่าแมลง หรือมีบ้านอยู่ในบริเวณใกล้ๆสวน หรือฟาร์มจะสามารถได้รับสารเคมีเหล่านี้อีกด้วย

หากเป็นอย่างนั้นจริง สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากงานวิจัยเหล่านี้คือ

1. ให้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร พืช ผัก ต่างๆที่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อความปลอดภัยของลูกในครรภ์และตัวคุณแม่เอง
2. รัฐบาลควรมีนโยบายให้เกษตรกรลดการใช้ยาฆ่าแมลงเหล่านี้ลง

3. ควรรับประทานอาหารที่ปลอดสารพิษ และทุกครั้งที่รับประทานอาหารประเภท พืช ผัก ผลไม้ที่ปนเปื้อนสารพิษ ควรล้างให้สะอาดก่อน หากเป็นผลไม้หรือผักที่มีเปลือกแข็ง ควรขัดและล้างทำความสะอาดอย่างดี หลาย ๆ ครั้ง ในกรณีที่สามารถปอกเปลือกรับประทาน ควรล้างให้สะอาดด้วยทุกครั้ง

4. สอน และปลูกฝังในคนในครอบครัวและ ลูก หลานให้ปลูกพืช ผัก สวน ครัวอย่างง่ายไว้รับประทานกันภายในครัวเรือน ซึ่งนอกจากทุกคนในครอบครัวจะได้รับประทานผัก ผลไม้ที่ปลอดจากสารพิษแล้ว ยังช่วยให้ลูกเรียนรู้เรื่องของธรรมชาติ ในการปลูกพืช ผัก ผลไม้

ภัยอันตรายต่าง ๆ มีอยู่รอบ ๆ ตัว ในเรื่องของภัยจากสารพิษและยาฆ่าแมลงนั้นถ้าหากเราระวังตัวและหมั่นศึกษาหาข้อมูลความรู้อยู่ตลอดเวลาก็จะช่วยให้ครอบครัวของเราพ้นจากภัยต่างๆเหล่านี้ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี อีกทั้งตัวของคุณพ่อคุณแม่เองก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพแข็งแรงอยู่จนเห็น ลูก หลานประสบความสำเร็จได้ในอนาคต ขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวเสมอค่ะ

ขอบคุณ ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

บทความที่เกี่ยวข้อง