การตั้งครรภ์ในคุณแม่ที่มีอายุมาก

25 April 2012
4821 view

การตั้งครรภ์ในคุณแม่ที่มีอายุมาก

การตั้งครรภ์ในคุณแม่ที่มีอายุมาก เสี่ยงต่อการแท้งจริงหรือ เมื่อว่าที่คุณแม่อายุ 35 ปีขึ้นไป อัตราการตั้งครรภ์จะลดลงเนื่องจากมีการตกไข่ลดลง คุณภาพของไข่ก็ลดลงตามไปด้วย หรืออาจมีการอักเสบในช่องท้องทำให้เกิดพังผืดขึ้น แม้ว่าตราการตั้งครรภ์ยากในช่วงอายุนี้จะเกิดขึ้นยากแต่ผลการศึกษาทางการเเพทย์พบว่าครรภ์แฝดมักจะเกิดในช่วงอายุ 35-39 ปี หากท่านอายุมากกว่า 30 ปี มีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอแล้วยังไม่มีบุตร ให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การตั้งครรภ์ในคุณแม่ที่มีอายุมาก ส่งผลต่อสุขภาพแม่อย่างไร

การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์สำหรับคนที่มีอายุมากกว่า 30 ปีมีความจำเป็นเนื่องจากอายุมากขึ้นก็จะมีโรค ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ เบาหวานขณะตั้งครรภ์เพิ่มขึ้น การควบคุมโรคก่อนการตั้งครรภ์จะช่วยลดโรคแทรกซ้อนได้ พบว่าคนท้องที่อายุมากกว่า 35 ปีจะเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์สูงกว่าคนทั่วไป 2 เท่าเมื่อเทียบกับอายุ 20 ปี

การตั้งครรภ์ในคุณแม่ที่มีอายุมาก กับความพิการแต่กำเนิด

พบว่าโรค Down syndrome จะเพิ่มขึ้น สำหรับผู้ตั้งครรภ์อายุ 25 ปีคลอดผิดปกติ 1 รายจากจำนวนคลอดปกติ 1250 ราย แต่ถ้าอายุ 35 ปีจะพบคลอดผิดปกติ 1 รายจากจำนวนคลอด 106 ราย แนะนำว่าหญิงท้องที่อายุมากกว่า 35 ปีควรจะเจาะน้ำคร่ำตรวจ

การตั้งครรภ์ในคุณแม่ที่มีอายุมาก กับการแท้งบุตร

อัตราการแท้งเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น พบว่าอายุ 25 ปีอัตราเสี่ยงต่อการแท้งประมาณร้อยละ 12-15 แต่ถ้าหากอายุ 40 ปีอัตราเสี่ยงของการแท้งประมาณร้อยละ 25 -30

การตั้งครรภ์ในคุณแม่ที่มีอายุมาก มีผลต่อเด็กหรือไม่

  1. อายุขณะตั้งครรภ์มากจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องรกผิดปกติมากขึ้นคือ รกเกาะต่ำ รกลอกก่อนคลอด
  2. เด็กที่คลอดอาจจะมีน้ำหนักน้อยกว่าคนท้องที่อายุน้อย
  3. เนื่องจากแม่อาจจะไม่แข็งแรง เด็กอาจจะเกิดความเครียดขณะคลอด ทำให้ไม่แข็งแรง

การตั้งครรภ์ในคุณแม่ที่มีอายุมาก ส่งผลต่อการคลอดหรือไม่

เมื่ออายุมากขึ้นจะพบว่าคลอดลำบากทำให้ต้องผ่าตัดหน้าท้องมากขึ้นพบว่าหากท้องแรกอายุ 30 ปีจะมีอัตราการคลอดโดยวิธีผ่าตัดเพิ่มร้อยละ30 แต่ถ้าหากอายุมากกว่า35 ปี จะมีอัตราการคลอดโดยวิธีผ่าตัดเพิ่มร้อยละ 80

การตั้งครรภ์ในคุณแม่ที่มีอายุมาก สามารถลดอัตราเสี่ยงต่างๆได้ดังนี้

  1. รับประทานวิตามิน โฟลิก 400 มิลิกรัมต่อวัน ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์
  2. ให้ตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์และฝากท้องตามนัดอย่างสม่ำเสมอ
  3. ให้คุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
  4. เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
  5. งดดื่มสุรา
  6. งดบุหรี่
  7. เลิกซื้อยารับประทานเอง

เมื่อตั้งครรภ์ตอนอายุมากสิ่งที่ต้องทำคือต้องเจาะน้ำคร่ำตรวจ Chromosome เพื่อตรวจว่าเด็กเป็นโรค Down syndrome ค่ะ

บทความแนะนำเพิ่มเติม

1. คนท้องกินอะไรได้บ้าง คนท้องกินอะไรดีต่อลูก

2. การสื่อสารของลูกน้อยในครรภ์ผ่านการดิ้น

3. หน้าท้องลายขณะตั้งครรภ์…ป้องกันได้

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team

บทความที่เกี่ยวข้อง