การคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วยคลอด

29 March 2012
476 view

การคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วยคลอด

เครื่องมือที่ใช้ช่วยคลอดที่ได้รับความนิยมมี 2 ชนิดคือ

1.      คีมช่วยคลอด

2.      เครื่องดูดสุญญากาศ

เครื่องมือทั้งสองชนิดนี้ใช้ในกรณีที่คุณแม่ไม่มีแรงเบ่งหรือมีภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้ไม่สามารถออกแรงเบ่งคลอดได้ เช่น ความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ เป็นต้น  หรือในกรณีที่ทารกอยู่ในภาวะคับขันจำเป็นต้องรีบให้คลอดในกรณีที่ปากมดลูกเปิดเต็มที่แล้วและทารกลงมาอยู่ต่ำใกล้บริเวณปากช่องคลอด  การเลือกใช้เครื่องมือช่วยคลอดแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับ  ท่าของทารก  ความชำนาญของผู้ทำคลอดและความเร่งด่วนที่จำเป็นต้องรีบทำคลอด

การช่วยคลอดโดยใช้คีม  ก่อนที่จะช่วยคลอด แพทย์จะทำการฉีดยาชาบริเวณอุ้งเชิงกราน แล้วสอดคีมเข้าไปด้านข้างของศีรษะทารกทีละข้าง  จากนั้นจึงทำการดึงอย่างนุ่มนวลผ่านช่องคลอด  คุณแม่อาจช่วยการคลอดได้โดยเบ่ง  เมื่อศรีษะเด็กเคลื่อนลงมาต่ำจึงทำการตัดฝีเย็บ  แล้วทำคลอดส่วนศีรษะ คลายคีมออก ทำคลอดส่วนลำตัวและแขนขาตามปกติ  ทารกที่คลอดโดยวิธีนี้ อาจพบรอยแดงบริเวณคีมคีบ  ซึ่งจะหายไปเองภายใน 2-3 วัน

การช่วยคลอดโดยเครื่องสุญญากาศ  เช่นเดียวกันจะต้องทำการฉีดยาบริเวณอุ้งเชิงกราน  แล้วใส่โลหะกลมรูปร่างคล้ายถ้วยเล็ก ๆ เข้าไปดูดกับหนังศีรษะทารกจากนั้นดูดอากาศในถ้วยออกเพื่อให้เป็นสุญญากาศแล้วดึงให้ทารกเคลื่อนต่ำลงมาพร้อมกับแรงเบ่งของคุณแม่  เมื่อศีรษะลงมาต่ำตัดฝีเย็บท่าคลอดส่วนศีรษะปิดเครื่องดูดสุญญากาศ ถ้วยจะหลุดออก แล้วทำคลอดส่วนที่เหลือของทารกตามปกติ  ทารกที่คลอดโดยวิธีนี้  อาจมีศีรษะนูนเป็นลักษณะคล้ายจุก ซึ่งเกิดจากแรงดูดของเครื่องดูดสุญญากาศ ซึ่งปกติจะหายไปใน 1-2 วัน

การคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วยคลอด  หากไม่พบภาวะแทรกซ้อนของคุณแม่และทารก คุณแม่สามารถจะกลับไปพักผ่อนที่บ้านได้ในวันที่ 2 หลังคลอด

พว.นฤมล  เปรมปราโมทย์  เรียบเรียง
ขอบคุณภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง