ผู้ชายที่อยากมีลูกโปรดทราบ ภาวะมีบุตรยากไม่ได้เกิดจากแม่อายุมากอย่างเดียว!!!

17 March 2012
9734 view

มีบุตรยาก

โดย นพ.ธีรศักดิ์ ธำรงธีระกุล และทีมแพทย์ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากและผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

แต่ก่อนนี้เชื่อกันว่า  ผู้ชายมีความสามารถจนถึงกว่าอายุ  70 ความจริงแล้ว ความเชื่อนี้เป็นความจริง  แต่ไม่จริงทั้งหมด  เพราะผู้ชายยิ่งอายุมากก็มีโอกาสมีลูกยากขึ้น  มีการตรวจร่างกายผู้ชาย พบว่า ยิ่งอายุมาก  ปริมาณน้ำอสุจิยิ่งน้อยลง  การเคลื่อนไหวและรูปร่างที่ปกติของอสุจิลดลง  มีรายงานว่า  ผู้ชายยิ่งอายุมากขึ้นแต่ละปี  จะลดโอกาสทำให้ภรรยาตั้งครรภ์ปีละ 11% และภรรยามีโอกาสแท้งมากขึ้นด้วย

นอกจากนี้  ยังมีการพบว่า  การเกิด Down’s Syndrome (เด็กปัญญาอ่อน เนื่องจากโครโมโซมของทารกผิดปกติ)  มีสาเหตุมาจากเชื้ออสุจิ 50%  เด็กที่เกิดโดยมีบิดาอายุมาก  มีความเสี่ยงของโรคเป็น 2 เท่า แต่การเปลี่ยนพฤติกรรมความเป็นอยู่ (Life Style) และการรักษาสุขภาพ อาจช่วยชะลอความเสื่อมนี้  ได้แก่  การควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วน  งดเว้นยาเสพติดต่างๆ  หยุดการสูบบุหรี่  การออกกำลังกาย  การลดระดับCholesterol ในเลือด   เนื่องจากการมีระดับ Cholesterol  สูง  ทำให้มีปัญหาเรื่องการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย   และการให้ยาลดCholesterol  จะช่วยได้ทั้งคุณภาพอสุจิ และสมรรถภาพทางเพศดี
โดยสรุปคือ  ภาวะมีบุตรยากไม่ได้เกิดจากแม่อายุมากอย่างเดียว 

บทความที่เกี่ยวข้อง