การเจาะถุงน้ำคร่ำขณะเจ็บครรภ์ … อีกวิธีเพื่อเร่งให้คลอดเร็วขึ้น

11 March 2012
11745 view

การเจาะถุงน้ำคร่ำขณะเจ็บครรภ์คลอด (Amniotomy) เป็นหัตถการอย่างหนึ่งที่สูติแพทย์นิยมทำกันอย่างเป็นกิจวัตร เพื่อกระตุ้นหรือเร่งคลอดให้ระยะเวลาในการคลอดรวดเร็วขึ้น คุณแม่ที่คลอดธรรมชาติอาจต้องเจอกับการเจาะถุงน้ำคร่ำ ฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการและขั้นตอนการเจาะถุงน้ำคร่ำขณะที่คุณแม่เจ็บครรภ์กันค่ะ

วิธีการเจาะถุงน้ำคร่ำ 

1. คุณหมอจะให้คุณแม่นอนชันเข่าหรืออยู่ในท่าขบนั่ง (lithotomy) เจ้าหน้าที่ห้องคลอดจะสอดหม้อนอน(กระโถนฉบบนอน)ไว้ใต้ก้นเพื่อรองรับน้ำคร่ำ ทำความสะอาดปากช่องคลอดและฝีเย็บด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

2. คุณหมอสูติจะสอดนิ้วชี้และนิ้วกลางเข้าไปในปากมดลูก คลำดูว่ามีเส้นเลือดทอดผ่านบนถุงน้ำคร่ำ หรือมีสายสะดือลงมาต่ำกว่าส่วนนำหรือไม่ หากมีอาการตามที่กล่าวมาคุณหมออาจพิจารณาให้คุณแม่ผ่าคลอดเเทน

3. หากไม่มีภาวะที่เป็นข้อห้ามต่อการเจาะถุงน้ำคร่ำดังที่กล่าวไว้ในข้อ 2 คุณหมอจะใช้นิ้วเซาะแยกถุงน้ำคร่ำออกจากปากมดลูกและมดลูกส่วนล่าง

4. จากนั้นคุณหมอจะ สอดเครื่องมือแพทย์ที่มีเขี้ยวเล็ก ๆ เข้าไประหว่างนิ้วมือทั้งสอง แล้วจับถุงน้ำบิดหรือดึงลงมาเบา ๆ ให้ถุงน้ำคร่ำแตก ถ้าถุงน้ำโป่งพองก็จะเห็นน้ำคร่ำไหลออกมาทางปากช่องคลอด แต่ถ้าถุงน้ำไม่โป่งพอง หรือติดหนังศีรษะก็จะไม่เห็นน้ำคร่ำไหลออกมา อาจมีเส้นผมของเจ้าตัวน้อยติดมากับปลายเครื่องมือแพทย์ ซึ่งแสดงว่าถุงน้ำได้รับการเจาะแล้ว ในกรณีที่ไม่มีน้ำคร่ำไหลออกมาเลย อาจใช้นิ้วดันศีรษะขึ้นไปเล็กน้อย เพื่อให้น้ำคร่ำไหลลงมา

การเจาะถุงน้ำคร่ำขณะเจ็บครรภ์ ... อีกวิธีเพื่อเร่งให้คลอดเร็วขึ้น

5. เสร็จแล้วคุณหมอจะเอาเครื่องมือเจาะออกจากช่องคลอดโดยคานิ้วมือทั้งสองไว้ในปากมดลูกก่อนเพื่อถ่างขยายรูแตกบนถุงน้ำให้กว้างออก แล้วค่อย ๆ ปล่อยให้น้ำคร่ำไหลออกมาช้า ๆและคุณหมอจะตรวจดูสีน้ำคร่ำของคุณแม่ว่าเป้นอย่างไร ระหว่างนี้คุณพยาบาลอาจช่วยดันบริเวณยอดมดลูกเพื่อให้ส่วนนำลงมาในเชิงกรานไม่เลื่อนขึ้นไป คุณแม่จะรู้สึกแน่นที่ท้องได้ค่ะ

6. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คุณหมอจะทำการฟังเสียงหัวใจเจ้าตัวน้อยอีกทีค่ะ

จากการศึกษาก็พบว่าทำให้ระยะที่ 1 ของการเจ็บครรภ์คลอดสั้นลง 30 – 60 นาที แต่ไม่มีผลในระยะที่ 2 ของการเจ็บครรภ์คลอด และการเห็นสีของน้ำคร่ำว่ามีขี้เทาหรือไม่ นอกจากนี้การเจาะถุงน้ำคร่ำเป็นการชักนำให้เจ็บครรภ์คลอดได้ ต้องทำโดนสูติแพทย์ โดยทั่วไปการเจาะถุงน้ำคร่ำให้แตกจะทำร่วมการการให้ยาเร่งคลอด  เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเบ่ง 1 2 3 อื๊ด ขอให้ว่าที่คุณแม่ทุกท่าน คลอดง่ายๆนะคะ

คลิปการคลอด

ขอบคุณคลิป : www.babycenter.com
ขอบคุณรูปภาพ : www.wikihow.com