การติดกันของเยื่อบุอวัยวะเพศในเด็กหญิง

08 March 2012
1228 view

การติดกันของเยื่อบุอวัยวะเพศในเด็กหญิง

คืออะไร?

การติดกันของเยื่อบุอวัยวะเพศในเด็กหญิงเป็นสิ่งที่จะพบได้บ้างบางครั้งในเด็กเล็ก เกิดจากการที่มีการอักเสบระคายเคืองของผิวหนังบริเวณอวัยวะเพศ ที่เกิดจากการสัมผัสกับอุจจาระและปัสสาวะ (เหมือนในกรณีของการเกิดผื่นบริเวณขาหนีบ, ผื่นผ้าอ้อม) เนื่องจากเด็กเล็กจะยังไม่มีผลจากฮอร์โมนเพศหญิง ที่เรียกว่า อีสโตรเจน (Estrogen) เหมือนกับในผู้ใหญ่ ซึ่งฮอร์โมนนี้จะมีผลทำให้เยื่อบุมีการเปลี่ยนแปลงหนาตัวขึ้นบ้างและมีการสร้างเยื่อเมือก ช่วยหล่อลื่น ทำให้เยื่อบุในบริเวณไม่ติดกันง่ายนัก แต่ในเด็กเล็กที่ไม่มีผลจากฮอร์โมนนี้ ก็จะเกิดการติดกันของเยื่อบุอวัยวะเพศหญิงได้ง่าย

 ถ้าปล่อยไว้จะมีปัญหาอะไร ?

ปัญหาที่อาจจะเกิดตามมาคือ จะทำให้เกิดการหมักหมมมากขึ้น และในรายที่มีการติดกันค่อนข้างมาก จะทำให้ปัสสาวะไม่สะดวก เกิดการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะได้ง่าย
การรักษาทำอย่างไร?

ควรทำความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศให้พอเหมาะ ไม่ปล่อยให้เกิดเปียกชื้นจนเกิดการหมักหมมและอักเสบของผิวหนัง ในรายที่มีการติดกันของเยื่อบุอวัยวะเพศมากพอควร แพทย์ก็จะแนะนำให้ทาครีมที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนอีสโตรเจน เพื่อให้เยื่อบุนี้มีการสร้างเยื่อเมือกหล่อลื่น และจะไม่ติดกันง่ายนัก  โดยอาจจะต้องทาครีมนี้ติดต่อกันเป็นเวลา หลายสัปดาห์ และในบางครั้งแม้ว่าเนื้อเยื่อนี้จะเปิดแยกจากกันได้แล้ว ก็อาจจะกลับมาติดกันอีกได้ใหม่ในบางรายที่การทาครีมอีสโตรเจน ทำมาพอสมควรแล้ว แต่ไม่สามารถทำให้เยื่อบุนี้เปิดออกได้ ก็อาจจะต้องพิจารณาทำให้เปิดออกโดยการใช้เครื่องมือบางอย่าง ซึ่งแพทย์ผู้ดูแลเด็กจะช่วยแนะนำให้ เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าจำเป็นต้องทำหัตถการนั้น เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้ จนทำให้มีปัญหาปัสสาวะไม่สะดวก ก็อาจเกิดการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะได้