คลอดบุตรกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี ดีไหม

15 November 2016
14137 view

สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่เป็นกังวล คงเป็นเรื่องที่จะวางแผนว่า จะเลือกฝากครรภ์ที่ไหน คลอดลูกที่โรงพยาบาลอะไร มีแพคเกจอะไรบ้าง Mamaexpert ขอแนะนำโรงพยาบาล ที่ได้รับการได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 โรงพยาบาลที่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาลห้องเด็กที่ชำนาญการ ที่จะช่วยสอนเทคนิคแก่คุณแม่มือใหม่ให้เป็นมือโปร ในเรื่องให้นมลูกได้อย่างคล่องแคล่วก่อนกลับบ้าน เรามาดูรายละเอียดการคลอดบุตรที่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ธนบุรี กันค่ะ

รู้จักโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ธนบุรี

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ธนบุรี ในเครือโรงพยาบาลธนบุรี ด้วยมาตรฐานทางการแพทย์และการบริการที่เป็นเลิศ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2540  โรงพยาบาลคุณภาพ ขนาด 150เตียง และขยายได้ถึง 300 เตียง  ได้รับความไว้วางใจและความผูกพันธ์จากผู้มาใช้บริการทั้งในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง ตั้งอยู่เลขที่ 166  ถนนปัทมานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์ 043-527191 เบอร์ส่งแฟกซ์ 043-527208 - 9

แพคเกจคลอดของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ธนบุรี

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

ประเภทการคลอด

ห้องรวม*

ห้องเดี่ยว*

คลอดปกติ

13,000.-

15,000.-

คลอดปกติ+ทำหมัน

16,000.-

18,000.-

ผ่าตัดคลอด

20,000.-

23,000.-

ผ่าตัดคลอด+ทำหมัน+ไส้ติ่ง

22,000.-

25,000.-

ผ่าตัดคลอด+ทำหมัน หรือไส้ติ่ง

21,000.-

24,000.-

หมายเหตุ  *ระยะเวลาที่อยู่โรงพยาบาล 3 วัน 2 คืน

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาโปรแกรมการคลอดและทางนรีเวช โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  กรุณาสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่เคาร์เตอร์พยาบาล

โดย รายละเอียดของแต่ละโปรแกรมได้ครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย ปลอดภัยใกล้ชิด

 • สูติแพทย์เป็นผู้ทำคลอดให้ทุกราย
 • กุมารแพทย์เป็นผู้ดูแลทารกตลอดการพักในโรงพยาบาล
 • สามารถเลือกแพทย์ได้ทั้งสูติแพทย์ และกุมารแพทย์
 • รับการอบรมความรู้เรื่องการปฏิบัติตนระหว่างการตั้งครรภ์และการเตรียมพร้อมในการคลอด
 • กรณีมีโรคแทรกซ้อนทางอายุรกรรม เช่น เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง ฯลฯ มีแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแลเป็นพิเศษ

คลอดเหมาจ่ายคลอบคลุมรายการดังนี้

 • ค่าแพทย์+พยาบาลทั้งแม่และเด็ก
 • ค่าห้องสำหรับมารดา-ทารก พร้อมอาหาร และนม
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์
 • ค่าเครื่องมือแพทย์ในการทำคลอด
 • ค่าวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด
   

เงื่อน ไขอื่นๆ เพิ่มเติม

คลอดเหมาจ่ายไม่ คลอบคลุมรายการดังนี้

 • มีโรคประจำตัวที่เป็นอยู่เดิม
 • ภาวะแทรกซ้อน เช่น ครรภ์เป็นพิษ เจ็บครรภ์ก่อนกำหนด
 • กรณีเด็กมีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด
 • ค่าอาหารพิเศษ ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
 • ค่าบริการพิเศษรอยเท้าทอง ก้าวแรกแห่งชีวิต คิดค่าบริการตามแบบที่เลือก
 • กรณีคลอดทารกแฝด คิดค่าบริการเพิ่มในแฝดที่เพิ่มขึ้น
 • การตั้งครรภ์ผิดปกติ เช่นตั้งครรภ์นอกมดลูก
 • กรณีวัคซีนพิเศษ จ่ายเพิ่มตามชนิดของวัคซีน
 • ค่าเจาะเลือดสำหรับทารก
 • ค่าบริการที่โรงพยาบาลกำหนดไว้ว่าไม่รวมในการเหมาจ่าย

บรรยากาศห้องคลอด และห้องพักหลังคลอดบุตร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 043-527191 

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก