คลอดบุตรกับโรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี ดีไหม

11 November 2016
11554 view

สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่เป็นกังวล คงเป็นเรื่องที่จะวางแผนว่า จะเลือกฝากครรภ์ที่ไหน คลอดลูกที่โรงพยาบาลอะไร มีแพคเกจอะไรบ้าง Mamaexpert ขอแนะนำ โรงพยาบาลที่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาลห้องเด็กที่ชำนาญการ ที่จะช่วยสอนเทคนิคแก่คุณแม่มือใหม่ให้เป็นมือโปร ในเรื่องให้นมลูกได้อย่างคล่องแคล่วก่อนกลับบ้าน เรามาดูรายละเอียดการคลอดบุตรที่ โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี กันค่ะ

รู้จักโรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี

โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี เป็นโรงพยาบาลในเครือธนบุรี เปิดให้บริการเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2537 ขนาด 90 เตียง ให้การดูแลผู้รับริการตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยทีมแพทย์และบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญ ให้บริการประชาชนในจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งผู้รับบริการชาวต่างชาติ ตั้งอยู่เลขที่ 151 หมู่ 7 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 039 327 530 – 4

แพคเกจคลอดของโรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี

โปรแกรมคลอดแบบเหมาจ่าย “เพื่อลูกรัก” (ไม่ระบุวันหมดอายุของโปรแกรม )

Package

พักโรงพยาบาล (คืน)

ราคาเหมาจ่าย (บาท)

ราคาต่างชาติ (บาท)

คลอดธรรมชาติ

2

32,000

38,000

คลอดธรรมชาติและทำหมัน

2

42,000

50,000

ผ่าตัดคลอด

3

43,000

49,000

ผ่าตัดคลอดและทำหมัน

3

45,500

53,000

ผ่าตัดคลอดและตัดไส้ติ่ง

3

48,000

55,500

ผ่าตัดคลอด ทำหมันและตัดไส้ติ่ง

3

50,500

59,500

โดย รายละเอียดของแต่ละโปรแกรมได้ครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

 • รวมค่าแพทย์, ทีมงานห้องคลอดและห้องผ่าตัด
 • รวมค่าดูแลมารดาหลังคลอด
 • รวมค่ายา, เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการคลอด ตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  ฟรี การทำกายภาพบำบัดหลังคลอด รวมค่าใช้จ่ายสำหรับทารก
  *ค่ายาและอุปกรณ์ดดูแลบุตรขณะคลอด ค่าห้อง ค่าบริการทางการแพทย์
  ฟรี ค่าวัคซีนป้องกันวัณโรคและตับอักเสบบี แรกคลอด
  ฟรี การแจ้งเกิดและใบสูติบัตร

เงื่อน ไขอื่นๆ เพิ่มเติม

หมายเหตุ คิดค่าใช้ตามจ่ายจริงในกรณี ตั้งครรภ์แฝด มารดามีโรคประจำตัว มีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นกับเด็ก กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่กรณีมีฤกษ์คลอดบุตร
บรรยากาศห้องคลอด และห้องพักหลังคลอดบุตร

บรรยากาศห้องคลอด และห้องพักหลังคลอดบุตร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

แผนกห้องคลอด โทร 039 327 530 – 4 ต่อ 1341


ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
www.sirivejhospital.com