ไม่อยากจะเชื่อ…พบไทยชาติเดียว ที่ไม่มีวัคซีนฟรี “เยื่อหุ้มสมองอักเสบ”

30 April 2016
698 view

ในส่วนของประเทศไทยพบว่ากว่า 15 ปีมาแล้วที่ยังไม่มีการบรรจุวัคซีนตัวใหม่ๆ เข้าไปอยู่ในโปรแกรมวัคซีนพื้นฐานที่รัฐจัดหามาให้ฟรีสำหรับเด็กไทยเลย

องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้สัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนในทุก ๆ ปีเป็นสัปดาห์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโลก (World Immunization Week) เพื่อสร้างความรู้และความตระหนักให้แก่บุคคลทั่วไป ให้เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันโรคต่าง ๆ ด้วยวัคซีน

ดังนั้นในวันเสาร์สุดท้ายของเดือนเช่นนี้ รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย จึงได้ให้ข้อมูลสถานการณ์โรคติดเชื้อในโลกนี้ว่า จากข้อมูลจากองค์กรยูนิเซฟในปี 2558 พบเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบทั่วโลกมากกว่า 900,000 คน เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ ซึ่งนับเป็นสาเหตุอันดับ 2 ของการเสียชีวิตในเด็ก รองจากโรคมะเร็ง และในจำนวนนี้มากกว่า 50% เป็นเด็กในทวีปเอเชีย

“โรคจากการติดเชื้อมีหลายประเภทบางโรคก็สามารถรักษาได้ บางโรคสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ซึ่งจากสถิติขององค์การอนามัยโลก พบว่าการได้รับวัคซีนจะช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้มากถึง 2-3 ล้านคนต่อปี แต่ปัจจุบันยังกลับมีเด็ก 18.7 ล้านคนจากทั่วโลกเข้าไม่ถึงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนพื้นฐานตามที่ควรจะเป็น”

ในส่วนของประเทศไทยพบว่ากว่า 15 ปีมาแล้วที่ยังไม่มีการบรรจุวัคซีนตัวใหม่ ๆ เข้าไปอยู่ในโปรแกรมวัคซีนพื้นฐานที่รัฐจัดหามาให้ฟรีสำหรับเด็กไทยเลย หรือแม้กระทั่งวัคซีนสำคัญ ๆ ตัวเดิมอย่างวัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียฮิบ (Haemophilus Influenzae type B : HIB) แล้วทุกวันนี้เด็กไทยก็ยังไม่เคยได้รับแต่อย่างใด

รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี อธิบายว่า “โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ” ถือเป็นโรครุนแรงที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียฮิบ อาศัยอยู่ในลำคอของมนุษย์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อรอวันที่จะก่อโรคในคนบางคนที่มีภูมิต้านทานต่ำ ร่างกายอ่อนแอ ดังนั้นจึงการเกิดโรคได้ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ขวบ เพราะร่างกายยังมีภูมิคุ้มกันไม่เต็มที่

ทั้งนี้เมื่อไหร่ที่ร่างกายเด็กอ่อนแอ เชื้อจะสามารถเจาะทะลุเข้าสู่กระแสเลือด และเข้าสู่สมองทำให้เกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โดยอาการเริ่มแรกจะคล้ายกับป่วยเป็นไข้หวัด ร้องไห้หงุดหงิด จากนั้นจะเริ่มซึมลง ไม่ค่อยกินนม ชักกระตุก โดยใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน ความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

“จากข้อมูลเมื่อหลายปีก่อนพบว่าอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 10-15% ที่เหลือรักษาหาย แต่ถึงแม้จะยื้อจนรอดตายได้ก็จะมีความพิการทางสมองขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่เข้าไป หรือเกิดการดื้อยาหรือไม่ เมื่อสมองถูกทำลายถ้าเรียกแบบบ้าน ๆ ก็จะทำให้เด็กปัญญาอ่อน และมีภาวะชักเกร็งอยู่อย่างนั้น”

ปัจจุบันอัตราป่วย อัตราตาย และอัตราความพิการทางสมองในเด็กของไทยดีขึ้นเล็กน้อย และแม้ว่าโลกนี้จะกำเนิดวัคซีนที่สามารถป้องกันโรคได้สูงถึง 98% แต่ประเทศไทยก็ยังเป็นเพียงชาติเดียวในโลกที่รัฐยังไม่จัดอยู่ในโปรแกรมวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กแต่อย่างใด.

ที่มาจาก เดลินิวส์