การกระตุ้นและติดตามการเจริญเติบโตของไข่ (Ovarian Stimulation)

23 February 2012
1039 view

แพทย์จะให้ยากระตุ้นรังไข่เพื่อให้มีไข่สุกหลายใบ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ให้สูงขึ้นยาที่ใช้ใน การกระตุ้นไข่มีหลายชนิด อาจเป็นชนิดรับประทาน ยาฉีด ยาพ่นจมูก หรือใช้ร่วมกัน การเลือกใช้ยาชนิดใดขึ้น อยู่กับแพทย์ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายๆไป จากนั้นแพทย์จะติดตามการเจริญเติบโตของถุงไข่โดยตรวจดูระดับฮอร์โมนในเลือด ร่วมกับการตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอด เพื่อดูขนาดของถุงไข่ เมื่อเห็นว่าถุงไข่ โตเต็มที่ขนาดประมาณ 17 – 18 มม. ประมาณอย่างน้อย 3 ใบ ก็จะให้ยาฮอร์โมน HCG เพื่อกระตุ้นให้ไข่สุก หลังจากนั้นอีกประมาณ 34 – 36 ชม. แพทย์ก็จะทำการเจาะเก็บไข่ หรือฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูกให้