เลือกนมผงยี่ห้อไหนดีที่สุด ยี่ห้อไหนสารอาหารครบถ้วน?

21 October 2015
26131 view

นมผงยี่ห้อไหนดี

นมแม่ดีที่สุดสำหรับทารก เพราะนมแม่มีสารอาหารครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ทารกต้องการ แต่มีคุณแม่บางคนไม่สามารถให้นมลูกดื่มนมแม่ได้ตามตั้งใจ ทางเลือกสุดท้าย คือนมผง ที่คุณแม่จำเป็นต้องเลือก คำถามที่ตามมาคือ ควรเลือกซื้อ? ยี่ห้อไหนดี? ยี่ห้อไหนสารอาหารครบถ้วน? เรามาหาคำตอบกันค่ะ 

ข้อควรรู้เรื่องนมผง

นมผงถูกแบ่งออกเป็นนมผงสำหรับทารกในที่นี้หมายถึงนมสูตรสำหรับวแรกเกิด – 6 เดือน (นมผงดัดแปลงสำหรับทารก)และหลัง 6 เดือนขึ้นไปจะจัดอยู่ในนมผงสำหรับเด็กซึ่งมีหลายสูตรให้เลือก(นมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่องและยังมีนมชงสำหรับพร้อมดื่มประเภทนมผงครบส่วนอีกด้วย รายละเอียดที่แม่ต้องรู้เกี่ยวกับนมผงชนิดต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 

1. นมผงดัดแปลงสำหรับทารก (Infant formula)

เป็นนมผงที่ดัดแปลงจากนมวัวหรือนมแพะให้มีส่วนประกอบของสารอาหาร เช่น ปริมาณโปรตีน ชนิดและคุณภาพของโปรตีน ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่ ให้ใกล้เคียงกับนมแม่ จึงเหมาะสำหรับใช้เลี้ยงทารกอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 1 ปี นมสูตรนี้สังเกตได้จากข้างภาชนะจะเขียนว่าสูตร 1 และ/หรือ นมผงดัดแปลงสำหรับทารกอายุ 0-1 ปี นมสูตรนี้ในทางการตลาด บริษัทนมจะผลิตออกมาวางจำหน่ายเป็น 2 ชนิด

1.1 ชนิดปกติ (Regular)

เป็นนมผงดัดแปลงสำหรับทารกที่มีการปรับปรุงดัดแปลงสารอาหารพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับทารกทุกชนิดให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex) 

1.2 ชนิดพิเศษ (Premium)

มีการดัดแปลงหรือเติมสารอาหารมากกว่าชนิดปกติ เช่น มีการเติม Taurine, Nucleotides, DHA, ARA, Leutine, ใยอาหาร(Prebiotics), จุลลินทรีย์สุขภาพ (Probiotics)ฯ ลงในนมเพื่อเลียนแบบให้ใกล้เคียงกับนมแม่มากขึ้น แต่สารอาหารเหล่านี้ยังไม่มีการกำหนดหรือบังคับโดย Codex ว่าต้องให้เติมลงในนมผงเพราะหลักฐานงานวิจัยที่มีอยู่ในขณะนี้ยังไม่มากเพียงพอที่จะสนับสนุนให้มีการบังคับให้เติมสารอาหารเหล่านี้ลงไป แต่ Codex จะกำหนดกรอบไว้กว้างๆว่าถ้าจะเติมสารอาหารเหล่านี้จะสามารถเติมได้ในปริมาณมากน้อยเท่าใด ในทางปฏิบัติคุณแม่จึงสามารถเลือกใช้นมผงชนิดปกติหรือชนิดพิเศษก็ได้ เพราะทั้ง 2 ชนิดก็มีส่วนประกอบสารอาหารได้มาตรฐานตามที่ Codex และสำนักงานอาหารและยา (อย.) ของประเทศไทยกำหนด แต่ถ้าเปรียบเทียบเรื่องราคานมผงชนิดพิเศษจะมีราคาแพงกว่านมผงชนิดปกติอยู่พอสมควร

2.นมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง (Follow-on formula)

เป็นนมผงที่ดัดแปลงจากนมวัวหรือนมแพะ แต่ดัดแปลงไม่มากเท่ากับนมสูตร 1 ปริมาณสารอาหารที่มีในนมสูตรนี้จึงอยู่ระหว่างนมสูตร 1 กับนมวัวหรือแพะสด เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงทารกและเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี นมสูตรนี้ข้างภาชนะจะเขียนไว้ว่าสูตร 2 และ/หรือ นมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง (Follow-on formula) สำหรับทารกและเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี ซึ่งในทางการตลาด นมสูตรนี้ก็จะถูกผลิตเป็น 2 ชนิด คือ 2.1 ชนิดปกติ (Regular) และ 2.2 ชนิดพิเศษ (Premium) ที่มีการเติมสารอาหารบางชนิดลงไปเพิ่มเติม เช่น เดียวกับนมสูตร 1 ราคานมสูตร 2 ชนิดพิเศษจึงแพงกว่านมสูตร 2 ชนิดปกติเช่นเดียวกัน การเลือกใช้ก็เช่นเดียวกัน สามารถเลือกนมชนิดไหนก็ได้ตามความพอใจ เหมาะสมและตามกำลังทรัพย์ที่มี เพราะทั้ง 2 ชนิดก็ผ่านมาตรฐาน Codex และ อย.ของประเทศไทย

3.นมผงครบส่วน (Powdered whole milk)

เป็นนมผงที่ผลิตจากนมวัวหรือนมแพะสดมาทำให้เป็นผง เมื่อชงละลายในอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างภาชนะ ก็จะได้นมที่มีคุณค่าทางอาหารเหมือนกับนมวัวหรือนมแพะสด แต่มีบางบริษัทผู้ผลิตอาจเติมสารอาหารบางอย่างคล้ายกับที่เติมในนมชนิดพิเศษลงไปเพื่อให้เป็นนมสูตร 3 ชนิดพิเศษ นมสูตรนี้เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงเด็กตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไปเท่านั้น เพราะถ้าใช้เลี้ยงเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี ไตของเด็กจะทำงานหนัก และเด็กมีโอกาสแพ้นมวัวได้สูง นมสูตรนี้ข้างภาชนะจะเขียนว่านมสูตร 3 และ/หรือนมผงครบส่วน สำหรับทารกและเด็กอายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป

ราคานมผงที่แพงแตกต่างกัน ใช่ว่าคุณค่าทางโภชนาการจะแตกต่างกันตามราคา คุณแม่ควรเลือกนมตามกำลังซื้อของครอบครัว หากเป็นไปได้พยายามให้ลุกดื่มนมแม่จะดีที่สุดค่ะ

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่

1. สูตรนมของลูกแต่ละช่วงวัย เรื่องสำคัญที่แม่ต้องรู้

2. การเปลี่ยนสูตรนมให้ลูกเริ่มเมื่อไหร่ดี

3. คลินิคนมแม่

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team